Komunālā joma Novada pašvaldība
Apkure

Rīt, 23. septembrī, SIA “Tukuma siltums” Slampes katlu mājā veiks plānotos remontdarbus, kuru laikā tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde centralizētās apkures klientiem.