Pašvaldība
Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā

Celji projekts

Pašvaldība ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" projektu „Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes retināšana” Nr. 16-08-A00805-001215.

Projekta ietvaros ir veikta pašvaldībai piederošo mežu retināšana Pūres, Džūkstes, Lestenes un Sēmes pagastā ar kopējo platību 49,74 ha. Pūres pagastā izkoptas 19,5 ha platībā jaunaudzes, Džūkstes pagastā - 9,42 ha, Lestenes pagastā – 6 ha, Sēmes pagastā – 14,82 ha. Jaunaudzes retināšanas darbi paredzēja samazināt koku skaitu vismaz par 500 kokiem uz hektāru. Rezultātā tika palielināta mežaudzes noturība un uzlabota meža dzīvotspēja.

Projekta kopējā summa ir 21 885,60 EUR, no kuras Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 14 655,08 EUR, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 7 230,52 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests