Izglītības jomas darbība jaunajā Tukuma novadā

21.maijā Administratīvi teritoriālās reformas darba grupas sanāksmē Tukuma novada Izglītības pārvalde prezentēja izglītības jomas darbību jaunajā Tukuma novadā.

Lai rastu labāko iestāžu darbības un jomas pārvaldības modeli, Tukuma novada Izglītības pārvalde organizēja darbu nelielās darba grupās, kurās darbojās 39 izglītības jomas speciālisti no četriem novadiem, kā arī Tukuma un Kandavas novadu Izglītības pārvalžu darbinieki. Tikšanās notika ZOOM vidē 6 darba grupās - formālā un interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, pieaugušo un neformālā izglītība, jaunatnes lietas, atbalsts izglītības iestādēm, izglītības jomas pārvaldība. Katras grupas tikšanās reizēs tika izvērtētas attiecīgās jomas stiprās un vājās puses, problēmas, noteiktas attīstības vīzijas un iespējas. Dalībnieki ļoti aktīvi piedalījās diskusijās. Tikšanās rezultātā iegūtā informācija ir liels atbalsts turpmākā darba plānošanai.

Tukuma novada Izglītības pārvalde pēc Administratīvi teritoriālās reformas strādās, apvienojot līdz šim patstāvīgi darbojošās Tukuma un Kandavas novadu Izglītības pārvaldes. Izglītības pārvaldes pārraudzībā būs 39 vispārējās izglītības iestādes, 7 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, Izglītības atbalsta centrs, Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs, Kandavas Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”, Jaunpils jauniešu centrs “Jauniešu Jaunpils”, Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.