Pašvaldība

2. oktobrī notika ārkārtas Tukuma novada domes sēde, kuras darba kārtībā deputātiem skatīšanai tika nodoti divi jautājumi – viens no tiem par nākamā deputāta stāšanos Ligitas Ginteres vietā.

Pamatojoties uz Ligitas Ginteres 24. septembra iesniegumu par atbrīvošanu no Tukuma novada domes deputāta amata sakarā ar stāšanos Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāta amatā uz laiku, deputāti pieņēma zināšanai lēmumu par deputāta maiņu. Nākamais deputāts no partijas “Latvijas Zemnieku savienība”, kas stāsies Ligitas Ginteres vietā, ir Andris Fridrihsons.

Nepieciešamās zināšanas un iemaņas deputāta pienākumu veikšanai Andris guvis Jaunpilī, kur savulaik bijis Jaunpils novada domes deputāts. Andra ikdiena ir ļoti cieši saistīta ar sportu un dažādu veselību veicinošo pasākumu organizēšanu.

Vēlam gan Ligitai, gan Andrim veiksmi un izturību, jaunas virsotnes iekarojot!