Pašvaldība
KĀPĒC NEPIECIEŠAMA VISAPTVEROŠA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU ATJAUNOŠANA?

Asset 1

“Accelerate SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly (Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk).

Vairāk nekā 60% dzīvojamo daudzdzīvokļu ēku ir būvētas laika periodā, kad energoresursi bija lēti un neviens neapsvēra būvju energoefektivitātes jautājumus. Tika būvētas daudzstāvu paneļu ēkas, kuru celtniecība bija ekonomiski izdevīga, vienkārša un ātra. Lielākā daļā no esošajām daudzdzīvokļu ēkām nav veikti nekādi ēku uzlabošanas pasākumi, lai samazinātu siltuma zudumus. Ēku siltumtehniskās/energoefektivitātes īpašības neatbilst mūsdienu standartiem. Liela daļa ēku, tiks ekspluatētas vēl desmitiem gadu, bet to tehniskais stāvoklis asliktinās, un ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Neskatoties uz minētajām problēmām, šīs ēkas nodrošina ar mājvietām simtiem tūkstošu cilvēku. Šo iemeslu dēļ, pieliekot visas pūles un ieguldot pieejamos resursus, mums ir pienākums pret nākamajām paaudzēm atbalstīt daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, samazinot siltuma zudumus.

Visaptverošās ēku atjaunošanas mērķis ir atjaunot un modernizēt daudzdzīvokļu ēkas, panākot pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu, augstāku komfortu dzīvokļos, kā arī nodrošināt enerģijas izmaksu samazinājumu. 

Visaptverošās atjaunošanas ietvaros tiek uzlaboti visi ēkas konstrukciju un inženiertīklu elementi, kā rezultātā:
 samazinās enerģijas patēriņš – mājokļa apkurināšanai nepieciešams mazāks enerģijas daudzums;
 uzlabots dzīves apstākļu komforts – tiek nodrošināta atbilstoša temperatūra un iekštelpu gaisa kvalitāte. Samazinās satiksmes un ārējo avotu radītais troksnis;
 uzlabojas veselība un pašsajūta – dažādi pētījumi liecina, ka energoefektivitātes projektu īstenošanas rezultātā uzlabotie iekštelpu apstākļi ievērojami samazina veselības aprūpes izdevumus;
 nepieciešami mazāki kapitālieguldījumi – efektīvākai, labi nosiltinātai ēkai ir mazāki vai nav nepieciešami neatliekami remontdarbi avārijas situācijās;
 tas ir labs ieguldījums – pieaug dzīvokļa vērtība un pievilcība.

Apzinoties problēmu un nepieciešamību daudzdzīvokļu mājas Tukuma novadā visaptveroši atjaunot un samazināt iedzīvotāju maksājumus par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, Tukuma pašvaldība ir iesaistījusies projektā Accelerate SUNShINE. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte un projektā vēl papildus ir iesaistījušās trīs citas pašvaldības: Ādaži, Bauska un Jūrmala. Strādājot kopā, mērķis ir panākt daudzdzīvokļu ēku raitāku atjaunošanu visās projekta iesaistītajās pašvaldībās.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma nr.754080 ietvaros. 

Plašāku informāciju par ēku visaptverošu atjaunošanu varat iegūt www.sharex.lv .

Raksta turpinājums turpmākajos Tukuma Laika izdevumos.

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja speciāliste, inženierzinātņu maģistre Marija Žarska