Kultūra

No 1. novembra Tukuma novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumus veic Laura Stūrīte.

Lauras iepriekš gūtā pieredze un zināšanas noderēs novada kultūras un sporta jomas atpazīstamības un lokālpatriotisma tālākai izkopšanai, kas ir viens no pamatakmeņiem novada identitātes veidošanā. Komandas vadībā lieti noderēs iegūtā izglītība komunikācijas zinātnē un uzņēmējdarbībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja jomās.

Vēlam daudz radošas dzirksts, enerģisku darba sparu un veiksmi jaunajā amatā!