Atbalsts Ukrainai

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ar Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas (SSKSPF) atbalstu  no 18. līdz 30. septembrim dalīs atbalsta kartes trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ukraiņu ģimenēm Latvijā, kas karadarbības dēļ pametušas Ukrainu un kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kas 2023./24. mācību gadā izglītību iegūst Latvijas izglītības iestādēs.

Atbalsta kartes 50 EUR vērtībā par katru skolas vecuma bērnu LSK iepirkumu konkursā uzvarējušajā veikalu ķēdē MAXIMA Ukraiņu civiliedzīvotāju ģimenes varēs saņemt, uzrādot šādus divus dokumentus:

  1. Izziņa no pašvaldības Sociālā dienesta par atbilstību trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam. Ir derīga Sociālā dienesta iepriekš izsniegta izziņa, kas izmantojama arī ESF+ atbalsta paku saņemšanai. Papildus izziņa nav nepieciešama;
  2. Izziņa no izglītības iestādes, ka bērns/-i izglītību apgūst konkrētajā izglītības iestādē (skolā) vai derīga skolēna apliecība, ja tāda ir.

Aicinām savlaicīgi sazināties ar LSK reģionālās komitejas koordinatoru, lai iepriekš pieteiktos Atbalsta kartei un vienotos par tās saņemšanas laiku un vietu.

Saziņa ar LSK reģionālo koordinatoru:

  • Kurzemes reģions (Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma, Ventspils novadi, Ventspils pilsēta): Reģionālais koordinators - Rihards Bērziņš, rihards.berzins@redcross.lv, +371 28011511 (LSK Kurzemes komiteja).

Kurzemes reģionā dāvanu karšu izdales punkti

18. septembrī
Kuldīgas novadā, LSK Kurzemes komitejas nodaļā
Liepājas iela 35, Kuldīgā
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 - 17.00

26. septembrī
Dienvidkurzemes novadā, LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļā
Lielā iela 78, Grobiņā
Dāvanu kartes tiks dalītas no plkst. 10.00 - 17.00

19. septembrī
Tukuma novadā, LSK Kurzemes komitejas nodaļā
Kurzemes iela 5A, Tukumā
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 - 17.00

27. septembrī
Ventspils pilsētā, LSK Kurzemes komitejas nodaļā “Ventiņmāja”
Talsu iela 39, Ventspilī
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 – 17.00

20. septembrī
Saldus novadā, LSK Kurzemes komitejas nodaļā
Skrundas iela 12, Saldū
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 - 17.00

28. septembrī
Ventspils novadā, Piltenes pilsētas un pagasta apvienības pārvaldē
Lielā iela 28, Piltenē, Ventspils novadā
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 – 16.00

21. septembrī
Talsu novadā, Talsu sporta namā
Kareivju iela 12, Talsos
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 - 17.00

29. septembrī
Ventspils novadā, Ugāles pagasta pārvaldē
“Ugāles pagasta nams”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā
Dāvanu kartes tiks dalītas 10.00 – 16.00

25. septembrī
Liepājā, LSK Kurzemes komitejas nodaļā
Graudu iela 43A, Liepājā
Dāvanu kartes tiks dalītas no plkst. 10.00 - 18.00

 

Plašāka informācija pa tālr. +371 67336651, secretariat@redcross.lv.

Plašāka informācija par Ukrainas krīzes un tās ietekmēto valstu ārkārtas programmu Latvijā, ko īsteno LSK, pieejama ŠEIT: https://www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/ukrainas-krizes-un-tas-ietekmeto-valstu-arkartas-programma-latvija/.

Kopā varam palīdzēt!