Projekti

Līdz 10. jūnijam Kandavas Partnerībā bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus izsludinātās LEADER projektu konkursa 2. kārtas ietvaros,  uzņēmējdarbības rīcībās: R1- Uzņēmējdarbība un R2- Lauku biļete.

Pavisam tika iesniegti 4 projekti, no kuriem viens projekta pieteikums tika atsaukts.

Projektu realizācijas rezultātā  tiks nodrošināti jauni pakalpojumi tūrisma jomā, sociālajā jomā  un tekstilmateriālu aušana.

Projektu īstenošanas vietas ir: Kandava, Pūres pagasts, Sēmes pagasts. 

Rudenī plānots izsludināt LEADER projektu konkursa 3.kārtu uzņēmējdarbības Rīcībās R1 un R2.