Atbalsta programmas
Līdz 20. martam iespējams pieteikties Jūrmalas biznesa inkubatoram

No 1. līdz 20. martam LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā notiek pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.

Tukuma novads atrodas inkubatora darbības teritorijā, tādēļ novadā strādājošie uzņēmēji var izmantot visu Jūrmalas biznesa inkubatora piedāvāto atbalstu.

Pirmsinkubācijā biznesa ideju autori sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora kopstrādes telpas un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, lai validētu savu biznesa ideju un tās dzīvotspēju ar iespēju vēlāk pretendēt uz inkubāciju. Pirmsinkubācijā uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Inkubācijā papildus pirmsinkubācijas sniegtajām iespējām klientam ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u. c. Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.

Inkubācijā klienti var saņemt grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un līdz 5000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai. Pirms granta saņemšanas pakalpojumu 100% apmērā apmaksā uzņēmējs.

Inkubācija ir pieejama uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Tā ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus.

Plašāka informācija un kontakti pieejami mājaslapā - inkubatori.magneticlatvia.lv