Pašvaldība
Attīstības projekti

Tukuma novada pašvaldība līdz 3.decembrim aicina iedzīvotājus iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektiem.

Priekšlikums iespējams iesniegt:

Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai var izmantot šim mērķim sagatavotu formu.

Attīstības plānošanas dokumentu projektus iespējams apskatīt šeit.