NVO
Attēls

19. maijā Tukku Magi pagalmā vienlaikus tika atzīmēti veseli trīs NVO pasākumi. Līderu akadēmijas noslēguma iniciatīva "Demokrātijas kafejnīca", kurā Tukuma NVO bija iespēja sanākt kopā, iepazīties un piedaloties diskusijās, apspriest svarīgus demokrātijas jautājumus. Grupās kopā ar Tukuma NVO darbojās arī Demokrātijas akadēmijas Kurzemes grupa, kurai šai pašā dienā Tukuma bibliotēkā notika noslēguma pasākums ar atskatu uz 4 mēnešu laikā lekcijās dzirdēto un praktiskajās nodarbībās apgūto. Savukārt Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība (TNVOA) kuplā draugu lokā atzīmēja savu 25 gadu jubileju. Biedrība tika dibināta 1998.gada 30.aprīlī ar mērķi atbalstīt, izglītot, konsultēt un koordinēt Biedrības biedrus un interesentus, organizēt sabiedriski nozīmīgus pasākumus, labdarības pasākumus (2022. gadā biedrība organizēja naudas ziedojumu vākšanu ukraiņu ģimenēm), realizēt projektus (aktīvi piedalās Tukuma novada pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos), aktivizēt brīvprātīgo iesaistīšanos nevalstisko organizāciju sektorā. Jau 15 gadus TNVOA vadītāja ir Gunta Kalviņa, kura ap sevi pulcē ap 20 biedrībām un aktīvi sadarbojas arī ar citām Tukuma pilsētas, Tumes, Irlavas, Zentenes, Slampes, Sēmes, Zantes biedrībām.

Novēlam, lai arī turpmāk Tukuma novada NVO būtu tikpat aktīvas, idejām un mērķiem bagātas!