Izsoles

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Dārza iela 16 - 2, Tukumā, Tukuma novadā, 14,9 m2 platībā, kadastra Nr. 9001 900 4190.  

Izsoles

Sākumcena - 2240 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 224 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.08.2022. plkst.13:00 līdz 01.09.2022. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.08.2022. plkst.13:00, noslēdzas 12.09.2022. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 12.10.2022.

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 27844643, par nekustamo īpašumu – tālr. 26001624

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.