Izsoles

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Dārza iela 2 k – 1 - 4, Tukumā, Tukuma novadā, 21,9 m2 platībā, kadastra Nr. 9001 900 4194.  

Sākumcena - 3360 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 336 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.08.2022. plkst.13:00 līdz 01.09.2022. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.08.2022. plkst.13:00, noslēdzas 12.09.2022. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 12.10.2022.

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 27844643, par nekustamo īpašumu – tālr. 26001624

Plašāka informācija par izsoles objektu no 12.08.2022. plkst.13:00:

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.