Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašums “Draudzības”-1, Viesatās, Viesatu pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9090 900 0030, sastāv no dzīvokļa Nr. 1 ar platību 83,4 m2, kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249 001, kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249.

Sākumcena – 2 950,00 euro, solis – 25,00 euro, nodrošinājuma maksa – 295,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2023. plkst.13.00 līdz 02.10.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.09.2023. plkst.13.00, noslēdzas 12.10.2023. plkst.13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.10.2023. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kont.ā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 27291012, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 20229092.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Informācija par Nekustamo īpašumu:

Nekustamā īpašuma adrese “Draudzības”-1, Viesatas, Viesatu pagasts, Tukuma novads
Kadastra numurs 9090 900 0030
Nekustamā īpašuma sastāvs
 • dzīvoklis Nr. 1, ar kopējo platību 83,4 m2 ir četristabu dzīvoklis, kurš atrodas trīsstāvu ēkas 1. (pirmajā) stāvā,
 • kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 9090 002 0249 001),
 • kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 9090 002 0249)
Īpašnieks Tukuma novada pašvaldība 
Telpu iekšējās apdares raksturojums

Dzīvokļa telpu augstums – 2,50 m.

 • istaba – 8,7 m2, griesti – krāsoti, sienas – tapetes, grīdas – bez seguma, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis – slikts;
 • istaba –  18,7 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – linolejs, durvis – koka, logi - koka, stāvoklis – slikts;
 • istaba – 11,8 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – linolejs, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis – slikts;
 • istaba – 7,9 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – linolejs, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis – slikts;
 • virtuve – 5,7 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – linolejs, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis – slikts;
 • pieliekamais – 2,3 m2, stāvoklis – slikts;
 • sienas skapis – 0,5 m2, stāvoklis – slikts;
 • sanitārā telpa – 3,3 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas flīzes, grīdas – flīzes, durvis – koka, logi – nav, stāvoklis – slikts;
 • tualete – 1,6 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas flīzes, grīdas – flīzes, durvis – koka, logi – nav, stāvoklis – slikts;
 • gaitenis – 11,4 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas, grīdas – linolejs, durvis – koka, logi – nav, stāvoklis – slikts;
 • lodžija – 3,8 m2, stāvoklis - slikts;
 • lodžija – 7,7 m2, stāvoklis - slikts
Cita informācija Centralizēta elektroapgāde, centralizēta ūdensapgāde, centralizēta kanalizācija un vietējā krāsns apkure.