Izsoles

Tukuma novada pašvaldība rīko neapdzīvojamo telpu “Griezes” – 602, Degoles pagastā, Tukuma novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums Nr. 9046 002 0112 001 005, ar kopējo platību 44,4 m2 platībā, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.  

Sākumcena - 1800 EUR, solis – 25 EUR, nodrošinājuma maksa – 180 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.07.2021 plkst. 13.00 līdz 29.07.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 09.07.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 09.08.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 09.09.2021.