Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunpriedes”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9054 005 0222, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 2,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9054 005 0179.  

Pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma zemes nomniekam.

Sākumcena – 10 800,00 euro, solis – 100,00 euro, nodrošinājuma maksa – 1080,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.07.2024. plkst.13:00 līdz 30.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 10.07.2024. plkst.13:00, noslēdzas 09.08.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 30.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 29405027.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.