Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašums “Jaunsēži”-3, Jaunsēži, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9056 900 0445, sastāv no dzīvokļa Nr. 3 ar platību 86,5 m2, kopīpašuma 865/2410 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0091 004 un kopīpašuma 865/2410 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0091.

Sākumcena – 5 900,00 euro, solis – 50,00 euro, nodrošinājuma maksa – 590,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2023. plkst.13:00 līdz 02.10.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.09.2023. plkst.13.00, noslēdzas 12.10.2023. plkst.13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.10.2023. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kont.ā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 272910124, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 20229092.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Informācija par Nekustamo īpašumu:

Nekustamā īpašuma adrese “Jaunsēži”-3, Jaunsēži, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Kadastra numurs 9056 900 0445
Nekustamā īpašuma sastāvs
  • dzīvoklis Nr. 3, ar kopējo platību 86,5 m2 ir divistabu dzīvoklis, kurš atrodas divstāvu ēkas 2. (otrajā) stāvā,
  • kopīpašuma 865/2410 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 9056 010 0091 004),
  • kopīpašuma 865/2410 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 9056 010 0091)
Īpašnieks Tukuma novada pašvaldība  
Telpu iekšējās apdares raksturojums

Dzīvokļa telpu augstums – 1,67-2,48 m.

  • iekštelpa – 30,1 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas tapetes, grīdas – koka dēļi, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis –  apmierinošs un slikts;
  • iekštelpa – 41,2 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas tapetes, grīdas – koka dēļi, durvis – koka, logi – PVC/koka, stāvoklis – apmierinošs un slikts;
  • iekštelpa – 9,5 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas tapetes, grīdas – koka dēļi, durvis – koka, logi – nav, stāvoklis – apmierinošs un slikts;
  • iekštelpa – 5,7 m2, griesti – krāsoti, sienas – krāsotas tapetes, grīdas – koka dēļi, durvis – koka, logi – koka, stāvoklis – apmierinošs un slikts;
tualete – kopējā, laukā
Cita informācija Centralizēta elektroapgāde, lokālā akas ūdensapgāde, lokālā vietējā kanalizācija un apkure – nav.