Izsoles

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Ķīšu lauks”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9054 001 0200, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9054 001 0200, 5,36 ha platībā.

Sākumcena - 23500 EUR, solis – 100 EUR, nodrošinājuma maksa – 2350 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.07.2021 plkst. 13.00 līdz 29.07.2021. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 09.07.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 09.08.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 09.09.2021.