Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Vidzemes iela 10, Kandavā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9011 001 1073, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 0,1499 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9011 001 1070.  

Sākumcena – 10 150,00 euro, solis – 100,00 euro, nodrošinājuma maksa – 1015,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.07.2024. plkst.13:00 līdz 30.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 10.07.2024. plkst.13:00, noslēdzas 09.08.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 30.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 28016651.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.