Satiksme, ceļi
Ilustratīvs attēls

Informējam, ka notiek būvdarbi PII “Vālodzīte”, Spartaka ielā 18, Tukumā. Lai izbūvētu pieslēgumu ārējam ūdens un kanalizācijas tīklam, no 5. līdz 7. maijam tiek slēgta transporta kustība Spartaka ielas posmā pie Spartaka ielas 18 un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Spartaka iela 5 un Spartaka iela 7. 

Aicinām izvēlēties apbraucamo ceļu šajā laika posmā!

Jau iepriekš tika informēts, ka šī gada martā ir uzsākti būvdarbi PII “Vālodzīte” Tukumā. Rezultātā ēkā tiks veikti energoefektivitātes pasākumi, t.sk., esošo logu, durvju nomaiņa, un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārsegumu siltināšana, cokola sienu siltināšana, kā arī iekštelpu atjaunošana pēc energoefektivitātes un inženiertīklu pārbūves pasākumu ieviešanas. Kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pēc ārējo tīklu pārbūves. Plānots atjaunot iekšējos inženiertīklus: ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, elektroapgādi un apgaismojumu, apkures sistēmu iekšējo tīklu un siltummezglu. Un ārējo inženiertīklus: ūdensvadu, kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu.

Būvdarbu veic piegādātāju apvienība “MB/HX”, kuru veido SIA “MARELS BŪVE” un SIA “HEINEX”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību veic būvprojekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūve” autors SIA “Būvdizains”.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. Nr.4.2.2.0/20/I/021 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”” ietvaros. Savukārt, Tukuma PII “Vālodzīte” iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūves izmaksas tiks segtas no valsts budžeta aizņēmuma atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta otrās daļas 4. punktam.