Aktualitātes
Noslēdzies Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešu ideju konkurss “Inceptum”

IMG 5847
10.martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā notika ģimnāzijas absolventa un mecenāta Ģirta Rūdas ideju konkursa “Inceptum” noslēgums.

Konkurss tika izsludināts šā gada sākumā ar mērķi motivēt un finansiāli atbalstīt jauniešu ideju realizāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijā, veicināt inovatīvu ideju ģenerēšanu, jauniešu radošumu un līdzatbildību ģimnāzijas vides veidošanā.
Projekta ideja varēja būt kāds izzinošs pasākums, kura sniegumu var izmērīt, mācību modeļu izveide vai estētiska, ergonomiska vide. Projektus skolēni varēja iesniegt gan individuāli, gan grupās līdz trīs jauniešiem.


Konkursa noslēgumā tika prezentēti 8 jauniešu projekti, kurus vērtēja žūrija: mecenāts Ģirts Rūda, Tukuma novada Domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, biedrības “Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra un Tukuma Raiņa ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Ineta Egle.

“Žūrijas darbs bija grūts un atbildīgs, bet patīkams, jo visi projekti, kas tika iesniegti un prezentēti, bija interesanti, vērā ņemami un atbalstāmi,” atzina M. Rudaus-Rudovskis. “Aicinu nenokārt degunus tiem, kuri šodien nesaņēma godalgotās vietas, jo šis ir tikai sākums un pirmais ideju konkurss. Ceru, ka šis projekts un labās idejas turpināsies.”
Savukārt Ģ.Rūda pirms balvu pasniegšanas dalījās pārdomās: “Manuprāt, sapņi iedalās trīs grupās: mazie sapņi, lielie sapņi un tie sapņi, kuri piepildās. Šoreiz stāsts ir par tiem sapņiem, kurus mēs kopīgi centīsimies piepildīt. Lai tos īstenotu nepietiek vien ar ideju, bet nepieciešams atbalsts no apkārtējiem, iedvesma un kopības sajūta.”

Diplomu par dalību ideju konkursā saņēma trīs jaunieši:
– 12.a klases skolniece Madara Poplovska, kura izstrādāja projektu “Apmācības “Jaunietis Latvijā””, kura ietvaros tiktu organizēts kopīgs pasākums Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Saldus Druvas vidusskolas un Valmieras valsts ģimnāzijas parlamentiem. Parlamentu skolēniem tā būtu iespēja apmainīties ar pieredzi, organizēt dažādas aktivitātes pilsētā, iepazīties ar Tukuma novada Domes darbu un nodrošināt vēl citas aktivitātes.
– 12. c klases skolnieks Kārlis Fogelis ar projektu ”Dziesma un simtgade”. Projekts ietvēra ideju par jaunu tautas tērpu nepieciešamību Tukuma Raiņa ģimnāzijas korim “Savējie”. Lai gan šī ideja ir ar cēlu mērķi, tomēr projekta kopējās īstenošanas izmaksas krietni pārsniedza konkursa nolikumā minēto summu (300 EUR).
– 10.a klases audzēknis Matīss Ķiecis, kura projektā “Lasītavas labiekārtošana” paredzēts papildināt ģimnāzijas lasītavu ar jaunām mēbelēm – pufiem, skapjiem, galdiem, jaunām datoru klaviatūrām un korķa tāfeli, pie kuras varētu pielikt afišas un ziņojumus.

Veicināšanas balva tika piešķirta 10.b klases skolniecēm Nathalie Pletscher un Laurai Lauritai Ķergalvei par projektu “Skolas vērtības tuvumā”. Katra skolniece ieguva 15 EUR. Jaunietes plānoja katram skolēnam piešķirt savu pildspalvu ar vērtību uzrakstiem, kā arī skolas gaiteņos un klasēs izvietot plāksnītes ar vērtībām, tādējādi popularizējot un atgādinot skolēniem, pedagogiem, vecākiem skolas vērtības – cieņu, atbildību, izaugsmi un mērķtiecību.

Trešo vietu un 300 EUR projekta īstenošanai, kā arī 50 EUR par iniciatīvu saņēma Gustavs Kaņeps, Viktorija Kronberga un Katrīna Lagzdiņa ar projektu “Mīlestības dziesmas Latvijai”, kura ietvaros jaunieši plānoja Tukuma pilsētas Kultūras namā ierakstīt ģimnāzijas kora “Savējie” disku ar kora iemīļotākajām dziesmām, kas veltītas Latvijas simtgadei.

Otrā vieta ar 300 EUR projekta realizācijai un 75 EUR par iniciatīvu tika piešķirta diviem līdzīgu projektu autoriem – 12.a klases skolniekam Ērikam Belcānam ar projektu “Skolēnu parlamenta telpas labiekārtošana” un 10.b klases skolniekam Tomam Fišeram-Blumbergam ar projektu “Ģimnāzijas skolēnu parlamenta darba apstākļu uzlabošana”. Abi projekti paredzēja parlamenta telpas labiekārtošanu, tāpēc žūrija uzdeva jauniešiem apvienot spēkus un kopīgi īstenot šo ideju.

Savukārt pirmo vietu, kā arī 300 EUR projekta īstenošanai un 100 EUR par iniciatīvu saņēma 11.c klases skolnieks Alvis Sala par projekta ideju “Tukuma Raiņa ģimnāzijas pasākumu iemūžināšana video formātā, to straumēšana internetā reālā laikā, un ierakstu saglabāšana skolas arhīvā nākotnei.” Tā mērķis ir iemūžināt ģimnāzijas sporta un kultūras pasākumus videoformātā, kurus varētu aplūkot absolventi, bijušie un esošie skolotāji un skolēni. Projekta īstenošanai nepieciešams dators, video kamera, pārveidotāji, lai videomateriāls būtu pārrakstāms un saglabājams nākamajām paaudzēm.


Lai izdodas iecerētais un sapņi piepildās!