Pašvaldība
Noslēgušās energokomandu sacensības

saw Work

21. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās starptautiskā projekta “Save@Work” Latvijas mēroga energokomandu sacensību noslēguma pasākums, kuru pārstāvēja dalībnieki arī no trīs Tukuma novada pašvaldības ēkām, kuras piedalījās iepriekšminētajās sacensībās.

Tukuma novada Domes ēkas Talsu ielā 4 energokomanda sacensību rezultātā ieguva atzinību un naudas balvas divās nominācijās, t. i. “Labākā energoefektivitātes kampaņa” un “Labākais rīcības plāns”.

Energosacensību ietvaros ēka Talsu ielā 4 rezultātā sasniedza enerģijas ietaupījumu 4,6%, CO2 izmešu samazinājumu par 4174 kg un finansiālo ietaupījumu pašvaldības budžetā - 5571 euro.

Atgādinām, ka laika periodā no 01.03.2016. līdz 28.02.2017., t. i. 12 mēnešu garumā tika rīkotas EnergoKomandu jeb enerģijas taupīšanas sacensības pašvaldību darbiniekiem projekta Save@Work ietvaros (www.saveatwork.lv), kuru līdzfinansē ES programma “Horizon 2020”. Sacensības vienlaicīgi tika organizētas deviņās ES dalībvalstīs. No Latvijas sacensībās piedalījās septiņas pašvaldības (Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes un Tukuma) ar 20 pašvaldības īpašumā esošajām publiskajām ēkām.

Apsveicam visu energokomandu sacensību dalībniekus par izturību un gūtajiem panākumiem un aicinām neapstāties pie sasniegtā!