Pašvaldība
info

Martā un aprīlī Tukuma novada pašvaldība turpinās uzsākto informatīvo tikšanās ciklu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, lai informētu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, īpašumu apsaimniekošanas tiesībām un pienākumiem un to, kā izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu.

Pašvaldība uz tikšanos aicina:

  • 28. martā plkst. 19.00 Kurzemes ielas 26,  Smilšu ielas 38, 42 un 44, Lauku ielas 2, 4 un 8, Pils ielas 1a un 6 un Smārdes ielas 1 un 2c daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
  • 4. aprīlī plkst.19.00 Kuldīgas ielas 15, 55, 65, 70 un 72, Strēlnieku ielas 37, 39 un 41, Kandavas ielas 22 un 24 un Zemītes ielas 10 k-1 un k-2 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku.

Tikšanās vieta: Tukuma 2. vidusskolas aktu zāle (ieeja no Kurzemes un Raudas ielu krustojuma puses). Tā kā Tukuma pilsētā ne visos mikrorajonos pašvaldībai ir atbilstošas telpas, visas sapulces nolemts organizēt vienā vietā, lūgums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būt saprotošiem, kooperēties savā starpā ar nokļūšanu, lai katra māja tiktu pēc iespējas plašāk pārstāvēta.

Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks informēti par Tukuma novada pašvaldības sniegto atbalstu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, būs iespēja uzzināt, kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu, un ikviens klātesošais varēs uzklausīt namu apsaimniekotāju pieredzi, uzdot jautājumus u.c.

Tikšanās cikls ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tika uzsākts 2022. gada nogalē un līdz pat 2023. gada vasarai informatīvās tikšanās tiks rīkotas ar visu Tukuma novada dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, iedzīvotājus laikus informējot pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un pirms sanāksmes paziņojumus izvietojot arī pie attiecīgo māju kāpņu telpu durvīm.

Nāc un pievienojies!