Jaunumi, ziņas
Ilustratīvs attēls

Pagājušo nedēļu pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš piedalījās konferencē “Siltumenerģija un energotehnoloģijas 2023”, kur klātesošajiem pastāstīja par ilgtspējīgu siltumapgādi Tukuma novadā.

Ar centralizēto siltumapgādi Tukuma novadā tiek nodrošināti vidēji 60% iedzīvotāju, ko 15 apdzīvotās vietās nodrošina 25 katlu mājas. Var sacīt, ka 98% kurināmā ir biomasa (koksnes šķelda).

Pērnajā apkures sezonā, kas uzskatāma par krīzes gadu nozarē, Tukuma novads:

  • Lapmežciemā un Jaunpilī uzstādīja jaunus apkures katlus un veica pasākumus, lai turpmāk apsildē nebūtu jāizmanto fosilā gāze;
  • modernizēja Pūres katlu māju;
  • nozares attīstībā ieguldīja vairāk nekā 600 000 EUR;
  • izveidoja kurināmā rezerves siltuma ražošanas nepārtrauktībai ziemas periodā.

Arī šī gada apkures sezonā būs jūtama stabilitāte. Novadā ir septiņi pašvaldības un privātie siltuma ražošanas uzņēmumi.

Konferences laikā tika minēts, ka vidēji zemākais tarifs Latvijā ir 70 EUR/MWh, Tukuma novadā patērētāji, kas izmanto SIA “Tukuma siltums” pakalpojumus, sezonu uzsāks ar 69,27 EUR/MWh.

Lielāki tarifi ir tiem ražotājiem, kuriem ir vismazākie ražošanas apjomi – šoziem visdārgākais apkures tarifs būs Milzkalnes ciemā – 106,13 EUR/MWh.

Lai gūtu iedzīvotāju interesēm atbilstošāko risinājumu, ir svarīgi turpināt uzņēmumu apvienošanu. 2023. gadā tika uzsākta pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Krants” reorganizācija, pievienojot to SIA “Tukuma siltums” – arī šajās teritorijās turpmāk tiks piemērots SIA “Tukuma siltums” apkures tarifs.

Jāmin arī fakts, ka pašvaldība turpina veikt, ieguldījumus automatizējot un modernizējot katlu māju iekārtas. Šogad šim nolūkam izlietoti nedaudz vairāk nekā 300 000 EUR pārbūvējot kaltu mājas Raudā, Matkulē, Viesatās un Irlavā.

Pēc konferences laikā dzirdētā iespējams secināt, ka Tukuma novads šajā jomā ir virs vidējā līmeņa valstī, taču vēl ir kur tiekties, augt un attīstīties!