Mājokļi Aktualitātes
Ilustratīvs attēls

Iestājoties vēsākam un lietainākam rudens periodam, tiks uzsākta apkures sezona. Šī apkures sezona būs izaicinājums visiem – gan siltumapgādes uzņēmumiem (siltuma ražotājiem un piegādātājiem), gan siltuma patērētājiem (iedzīvotājiem, kuri patērē centralizētās siltumapgādes siltumenerģiju) ne tikai no energoresursu (kurināmā un elektrības) ierobežotās pieejamības dēļ, bet arī straujā energoresursu cenu pieauguma pēdējā gada laikā.

Tukuma novadā centralizēta siltumapgāde (CSA) tiek nodrošināta Tukumā, Kandavā, Lapmežciemā, Smārdē, Milzkalnē, Raudā, Sēmē, Pūrē, Slampē, Džūkstē, Jaunpilī, Levestē, Vienībā, Tumē, Zantē un Vānē.

 Šogad, uzsākot apkures sezonu, ir gaidāmas gan organizatoriskas, gan administratīvas izmaiņas:

  1. Nebūs vienots Tukuma novada pašvaldības rīkojums par apkures sezonas uzsākšanu.
  • Tukuma pilsētas iedzīvotājiem, jo īpaši daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, nebija iespējas pašiem lemt, kad uzsākt apkures sezonu. Tukuma centrālajā daļa (izņemot Jauntukumu un Lauktehniku) siltumenerģija tiek ražota visu gadu, jo tiek nodrošināta karstā ūdens ražošana vasaras periodā. Šogad SIA “Tukuma siltums” pārslēdzot sadarbības līgumu ar apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Tukuma nami” un, pārejot uz norēķiniem pēc katras mājas skaitītāja rādītājiem arī vasaras periodā, katrai mājai ir iespēja pašai vienojoties ar apsaimniekotāju, izlemt, kad uzsākt apkures sezonu. Lauktehnikā apkure tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības iestādei “Karlsons”, Tukuma Sporta skolai un daudzdzīvokļu mājām, tāpēc par apkures sezonas uzsākšanu lems siltuma ražošanas uzņēmums kopā ar pašvaldību un  daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas uzņēmumu, primāri domājot kā nodrošināt pēc iespējas ātrāk apkuri pirmskolas izglītības iestādē.   Jauntukumā apkure tiek nodrošināta tikai daudzdzīvokļu mājām, tāpēc lēmums, kad uzsākt apkures sezonu, jāpieņem ēku iedzīvotājiem kopā ar apsaimniekotāju.
  • Kandavā un citās apdzīvotās vietās, kur tiek nodrošināta CSA, katlu mājas darbojas tikai apkures sezonā, līdz ar to lēmums, kad uzsākt apkures sezonu jāpieņem siltumapgādes uzņēmumiem kopā ar namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, daudzdzīvokļu ēku vecākajiem/pārvaldniekiem un izglītības iestāžu vadītājiem/pārvalžu vadītājiem, gadījumos ja, iestādes ēkas ir pieslēgtas pie CSA, un tām nav lokālas katlu mājas. Iestāžu vadītājiem, kur apkure nodrošināta lokālās katlu mājas, par apkures sezonas uzsākšanu jālemj individuāli, primāri nodrošinot komfortablu klimatu pirmskolas izglītības iestādēs, neaizmirstot par energotaupības pasākumiem.

Kandavā, Zantē un Vānē centralizēto siltumapgādi nodrošina SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, Lapmežciemā SIA “Krants”, Smārdes pagastā Smārdes komunālais dienests, Milzkalnē SIA “Šlokenbeka”,  Raudā pašvaldības iestāde “Rauda”, Sēmē, Pūrē, Slampē, Džūkstē, Vienībā un Tumē SIA “Tukuma siltums”, Jaunpilī un Levestē SIA “Jaunpils KS”.

  1. Pašvaldība darbojas pie pasākumu kopuma (ilgtermiņa un īstermiņa), lai novadā nodrošinātu stabilu siltumapgādi un energoresursu pietiekamību, kā arī pēc iespējas zemāku siltumeneŗģijas tarifu pie straujā energoresursu kāpuma. Tukuma novadā 95% CSA siltumenerģijas tiek nodrošināta ar koksnes kurināmo (šķelda), Lapmežciema un Jaunpils pagastos ir dabasgāzes centralizētas apgādes sistēmas, un vēsturiski CSA tiek nodrošināta ar dabasgāzi. Pēdējā gada laikā globālo notikumu ietekmē koksnes kurināmā cena ir pieaugusi vidēji 3-4 reizes,  dabasgāzei pat vairāk nekā 10 reizes (biržas cena 20.09.2022 – 182 EUR/MWh). Kritiskākā situācija ar siltumenrģijas izmaksām ir Lapmežciema un Jaunpils pagastos, kur pie esošajām gāzes cenām tarifs pārsniegs 300 EUR/MWh, tāpat šobrīd nav skaidrs vai dabasgāze Latvijā pietiks visai apkures sezonai, lai apkures tarifu šajos ciemos samazinātu vidēji divas reizes un būtu droši, ka spēsim nodrošināt apkuri visu sezonu. Šobrīd tiek realizēti projekti par koksnes granulu izmantošanu apkurē Lapmežciema ciemā (realizācijas termiņš 30.10.2022), pāreja uz sašķidrināto dabas gāzi daļā Jaunpils ciema (realizācijas termiņš 30.10.2022), kā arī siltumtrases pieslēgums  otrā Jaunpils ciema daļā pie SIA “Jaunpils piens” katlu mājas (realizācijas termiņš 15.12.2022). Tāpat siltumapgādes uzņēmumiem ir uzdots strādāt energokrīzes režīmā būtiski samazinot vai izslēdzot apkuri pilnībā siltākās un saulainākās dienās oktobrī. Aicinām daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus kopā ar apsaimniekošanas uzņēmumiem kritiski izvērtēt siltumenerģijas lietošanas paradumus – samazināt patēriņu nakts stundās, samazinot vidējo temperatūru telpās, siltākās/saulainākas dienās atslēdzot siltuma padevi pilnībā, tādejādi būtiski samazinot apkures izmaksas.
  2. No 1. oktobra stājas spēkā valsts atbalsta mehānisms par 50 % apkures rēķinu kompensāciju centralizētajai siltumapgādei virs pagājušā gada apkures sezonas vidējās cenas ( 68 EUR/MWh). Šo kompensāciju saņems CSA uzņēmums – iedzīvotāji saņems rēķinu, kurā jau būs atrēķināts šis kompensācijas apjoms.