Sociālais atbalsts
duša

Informējam, ka no 2023. gada 23. janvāra dušas pakalpojumu (iespēju iedzīvotājiem nomazgāties) varēs saņemt Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes Komitejas Tukuma nodaļā, Kurzemes ielā 5a, Tukumā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Pilna pakalpojuma maksa par 1 reizi 6,66 EUR. Dušas apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka zvanot pa tālruni 29403332. Pakalpojumā būs pieejamas 2 dušas kabīnes, tai skaitā, viena personām ar kustību traucējumiem.

Maksa par dušas pakalpojumu ar pašvaldības atbalstu – atvieglojumiem:

  • personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vienu reizi mēnesī par pakalpojumu nav jāmaksā  un 4,66 EUR  par katru nākamo pakalpojuma saņemšanas reizi nedēļā, attiecīgajā mēnesī;
  • personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām un pensijas vecuma personām vienu reizi mēnesī pakalpojuma maksa 4,66EUR;
  • personām, kurām izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums, nosūtījumā norādītajā apjomā un termiņā par pakalpojumu nav jāmaksā, ja persona deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu materiālu atbalstu - atvieglojumus dušas pakalpojuma nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāru apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda ģimenes apliecību "3 + Ģimenes karte", sociālā darbinieka nosūtījumu). Ja personai nav, kāds no šajā punktiem norādītajiem dokumentiem, persona var uzrādīt jebkuru citu dokumentu, kas pierāda viņa atbilstību attiecīgajai personu grupai.