Par kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbu apvienotajā novadā

Vakar, 7. maijā, ATR darba grupas sapulcē tika diskutēts par kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbu jaunajā, apvienotajā novadā. Pēc četru novadu apvienošanās iecerēts saglabāt esošās novadu kultūras un sporta pasākumu tradīcijas, optimizējot tehniskos un radošos resursus pasākumu nodrošināšanā.

Tāpat tiek plānots saglabāt amatiermākslas kolektīvu darbību un turpināt attīstīt tūrisma pakalpojumu piedāvājumu.

Iecerēts izveidot kultūras un sporta  nozaru konsultatīvās padomes četru novadu speciālistu pārstāvniecībā līdzsvarotas nozaru pasākumu un finanšu plānošanas nodrošināšanai.