Pārtikas pakas

2021.gada 10.novembra Tukuma novada Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma par pārtikas paku izsniegšanu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu 4.klašu izglītojamajiem un  5.-12.klašu izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni, bērni, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pārtikas paku nodrošināšana paredzēta par laika periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 12.novembrim, kad 4.-12.klašu izglītojamajiem mācības notika attālināti. Pakā iekļaujami produkti desmit ēdienreizēm, nosakot pakas kopējo vērtību - EUR 14,20.

Paku komplektēšana, piegāde un nodošana izglītojamajiem uzticēta izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, sadarbībā ar izglītības iestādi, kurā izglītojamais mācās. Pārtikas pakas izsniedzamas līdz valstī noteiktā attālināto mācību perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 1.semestra beigām.

Informāciju par pārtikas paku saņemšanu sniedz izglītības iestāde.