Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu – zemes vienību daļu elektroauto uzlādes staciju nomas tiesību elektronisko izsoli (2. lote):

- Kūrorta iela 3A, Kandavā, ar kadastra apzīmējumu 9011 001 1001, 37,5 m2 platībā;

- Dārza iela 6, Kandavā, ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0679, 37,5 m2 platībā;

- “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagastā, kadastra apzīmējums 9082 004 0192, 37,5 m2 platībā;

- “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagastā,  kadastra apzīmējums 9056 008 0013, 37,5 m2 platībā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai enegroapgādes komersants.

Nomas maksas sākumcena – 161,50 euro mēnesī bez PVN , solis – 4,00 euro, nodrošinājuma maksa – 193,80 euro. Saistību izpildes drošības nauda 4000,00 euro.

Slēdzot zemes nomas līgumu, papildus nomas maksai tiks aprēķināts valstī noteiktais PVN.

Izsoles dalībniekam jākompensē Tukuma novada pašvaldībai par neatkarīgā vērtētāja sākumcenas noteikšanu 600,00 euro bez PVN.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.07.2024. plkst.13:00 līdz 22.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.07.2024. plkst.13:00, noslēdzas 01.08.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 22.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 29175246.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nomas maksā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.