Izsoles
Ilustratīvs attēls

Tukuma novada pašvaldība rīko nekustamo īpašumu – zemes vienību daļu elektroauto uzlādes staciju nomas tiesību elektronisko izsoli (3. lote):

- Jūras iela 85, Engurē, ar kadastra apzīmējumu 9050 005 0849, 37,5 m2 platībā;

- “Stadions”, Lapmežciemā (izvietojums pie Sporta kompleksa), kadastra apzīmējums 9066 004 0670, 37,5 m2 platībā;

- Kultūras pils, Slampē, kadastra apzīmējums 9080 011 0402, 75 m2platībā;

- Jaunā iela 9, Smārdē, kadastra apzīmējums 9082 010 0421, 37,5 m2 platībā;

- Smārde-Kūdra, Smārdes pagastā (izvietojums pie Valguma šosejas 1, pie ”Vēja dārza”), kadastra apzīmējums 9082 010 0259, 37,5 m2 platībā;

- Skolas iela 1C, Tumē, Tumes pagastā, kadastra apzīmējums 9084 008 0299, 37,5 m2 platībā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai enegroapgādes komersants.

Nomas maksas sākumcena – 232,50 euro mēnesī bez PVN , solis – 4,00 euro, nodrošinājuma maksa – 279,00 euro. Saistību izpildes drošības nauda 2000,00 euro.

Slēdzot zemes nomas līgumu, papildus nomas maksai tiks aprēķināts valstī noteiktais PVN.

Izsoles dalībniekam jākompensē Tukuma novada pašvaldībai par neatkarīgā vērtētāja sākumcenas noteikšanu 900,00 euro bez PVN.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.07.2024. plkst.13:00 līdz 22.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.07.2024. plkst.13:00, noslēdzas 01.08.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 22.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 29175246.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nomas maksā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.