Izglītība Satiksme, ceļi

2022. gada 5. janvārī Tukuma 2.vidusskolas skolēni jauno mācību semestri iesāks atjaunotajā skolā Raudas ielā 16, kas pārbūvēta projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Lai sekmīgi nodrošinātu automašīnu kustību skolas pagalma teritorijā, pēc Tukuma 2. vidusskolas direktores ierosinājuma, Tukuma novada pašvaldības Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija nolēma uz laiku veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, kamēr pilnībā tiks realizēta projekta otrā kārta.

Lai nodrošinātu drošu skolēnu izlaišanu no automašīnām pie skolas ir izveidota vienvirziena apļveida kustība un vairs nebūs iespējams piebraukt no Kurzemes ielas puses, ir uzstādīta ceļa zīme “Iebraukt aizliegts”. Turpmāk skolas teritorijā varēs iebraukt no Raudas ielas puses, kur brauktuves labajā pusē uzstādīta ceļa zīme “Vienvirziena ceļš”, bet kreisajā – “Apstāties aizliegts”. Automašīnām apstāties un bērnus izlaists paredzēts pagalmā, ēkas pusē pie ieejas skolā (uzstādīta informatīva plāksne “Skolēnu iekāpšana un izkāpšana”). Lai izkļūtu no skolas teritorijas, automobiļu vadītājiem jāturpina ceļš pa skolas stadiona iekšpusi, gar nožogojumu uz Kurzemes ielas pusi un pie izbrauktuves uz Kurzemes ielas jāveic labais pagrieziens (ceļa zīme “Braukt pa labi”). (Skatīt shēmu raksta beigās)

Lai neveidotos sastrēgumi un avārijas situācijas, aicinām autovadītājus, kas vedīs bērnus uz Tukuma 2. vidusskolu, ar satiksmes izmaiņām iepazīties laikus. Lūdzam vecākus būt atbildīgiem un rūpēties par bērnu drošību, tāpēc aicinām neizlaist bērnus no automašīnas uz Raudas vai Kurzemes ielām tam neparedzētās vietās!

T2v kustības shēma