Jaunumi, ziņas
Ilustratīvs attēls

Pēc publiski izskanējušās tiesībsarga Jura Jansona informācijas par konstatēto situāciju Kandavas pansijā, Tukuma novada pašvaldība informē, ka nepiekrīt tiesībsarga paustajam un vēlas informēt sabiedrību par sniegto pakalpojumu, tā kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju interesēm. Tukuma novada pašvaldība ar tiesībsarga secinājumiem ir iepazinusies tikai no masu medijiem, tiesībsargs nav devis iespēju pašvaldībai informāciju precizēt, kā arī nav notikusi pašvaldības viedokļa uzklausīšana. 

Pakalpojuma pirmsākumi meklējami 2010. gadā, kad bijušajā Kandavas novadā tika izveidota sociālā dzīvojamā māja, kurā Kandavas novada pašvaldība nodrošināja aprūpes pakalpojumu personām, kurām tas nepieciešams. 2021. gadā Tukuma novada pašvaldība pēc administratīvi teritoriālās reformas īpašumu Ķiršu ielā 10, Kandavā, ar tā funkcionalitāti nodeva pašvaldības iestādei “Tukuma novada sociālais dienests”.

Iedzīvotāji, kas dzīvoja šajā mājā, bija ar atbalsta un aprūpes vajadzībām, nereti zaudējuši mājokli un tuvinieku atbalstu, ar maziem ienākumiem, nespējot nosegt īres mājokļu maksu, bet ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums vēl nebija nepieciešams. Ir svarīgi pēc iespējas ilgāk saglābāt šo iedzīvotāju pašnoteikšanās spējas un iespējas dzīvot sabiedrībā, tuvāk dzimtajai vietai. Rūpīgi izvērtējot pakalpojuma saturu, pakalpojuma sniegšanas vietu, iedzīvotāju vajadzības, tika konstatēts, ka iestāde atbilst pansijas pakalpojuma prasībām, taču pakalpojuma sniegšanas vietā ir jāveic uzlabojumi – nepieciešams pilnveidot infrastruktūru attiecīgā sociālā pakalpojuma saņemšanai (jāuzlabo vides pieejamība, jāizbūvē papildus higiēnas telpas un tualetes, jāpielāgo esošās higiēnas telpas un tualetes, jāizremontē un jāiekārto personāla un saimniecības telpas).

Jautājums par īpašuma turpmāku izmantošanu tika izskatīts 2022. gada 20. janvārī Tukuma novada domes Sabiedrības labklājības veicināšanas komisijā, kurā tās dalībnieki vienojās, ka īpašums turpmāk būtu izmantojams pansijas pakalpojuma nodrošināšanai. Tukuma novada domes sēdē 2022. gada 23. februārī, izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas un Kandavā dzīvojošo personu vajadzības pēc pakalpojuma, pieņemts lēmums “Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 10, Kandavā, Tukuma novadā, izmantošanu”, kas paredz ēkā Ķiršu ielā 10, Kandavā, nodrošināt pansijas pakalpojumu.

Ar minēto lēmumu Tukuma novada būvvaldei sadarbībā ar Tukuma novada sociālo dienestu tika uzdots organizēt nepieciešamo dokumentu un būvdarbu tāmes izstrādi pansijas pakalpojuma infrastruktūras izveidei. Projektēšanas darbiem tika organizēta cenu aptauja, bet visi saņemtie piedāvājumi pārsniedza cenu aptaujas finanšu slieksni. Šobrīd ir veikta ēkas tehniskā apsekošana, kuras rezultātā ir sagatavots precizēts projektēšanas uzdevums. Būvdarbus plānots uzsākt 2024. gadā.

Šī gada 28. aprīlī dokumenti pansijas pakalpojuma reģistrēšanai ir iesniegti Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Labklājības ministrija ir pagarinājusi iesnieguma izskatīšanas termiņu līdz 2023. gada 18. augustam, lūdzot iesniegt papildus informāciju.

Pakalpojuma saturs un saņemšanas kārtība ir noteikta Tukuma novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā”, kas vienlaikus ar Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra lēmumu tika uzrādīti tiesībsargam vizītes laikā, pamatojot, kādi būtiski šķēršļi pastāv pakalpojuma reģistrēšanai Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Uz 2023. gada 19. jūniju pansijas pakalpojumu saņem 23 Tukuma novada iedzīvotāji ar dažādām aprūpes līmeņa un atbalsta intensitātes vajadzībām. Pašlaik rindā, lai saņemtu pansijas pakalpojumu, ir viena persona, kā arī divas personas ir izteikušas vēlmi saņemt šo pakalpojumu tuvākajā nākotnē. Pansijas iemītnieki izvietoti atsevišķās istabiņās, divos ēkas stāvos. Personām tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts pašaprūpē un higiēnas vajadzību nodrošināšanā, ir pieejamas higiēnas telpas, duša, karstais ūdens, kā arī nepieciešamie higiēnas līdzekļi. Personu veselības aprūpe tiek nodrošināta, izmantojot ģimenes ārsta resursus klātienē vai attālināti (pēc ārsta ieskatiem), ja nepieciešamas, tiek piesaistīta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ja nepieciešams ārsta–speciālista apmeklējums vai veicami medicīniskie izmeklējumi, tiek piesaistīts transports, ko nodrošina Tukuma novada sociālais dienests. Nepieciešamības gadījumā, pēc ārsta norādījumiem, personas tiek stacionētas ārstniecības iestādēs. Ja pansijas iemītniekam ir nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojums, tas tiek organizēts un nodrošināts personas izvēlētā pakalpojumā. 

Tām personām, kuras nespēj pagatavot sev ēdienu, tiek sniegts atbalsts ēdienu pasūtīšanā un piegādē. Būtiski minēt, ka nepieciešamības gadījumā pansijas klientiem tiek nodrošināts arī apģērbs, apavi un sadzīves lietas.

Pansijas pakalpojums ir Tukuma novada sociālā dienesta Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas pārziņā. Pakalpojumu nodrošina Izmitināšanas nodaļas vadītāja, seši aprūpētāji, apkopēja un interešu pulciņa audzinātāja. Atbalstu sociālo problēmu risināšanā pansijas klientiem uz vietas sniedz Tukuma novada sociālā dienesta sociālie darbinieki. Pansijas klientu lietas tiek uzglabātas Tukuma novada sociālajā dienestā, Kandavā, Jelgavas ielā 4.

Klienti, kas saņem šo pakalpojumu, ir apmierināti ar kvalitāti, personāla attieksmi un izteikuši vēlmi jeb lūgumu, savas vecumdienas pavadīt pansijā. 

Foto: Ntz.lv