Atbalsts Ukrainai
Ilustratīvs attēls

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kam nepieciešams atbalsts darba meklēšanā, konsultācijas un palīdzību sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

NVA darbinieks palīdzēs piemeklēt darba iespējas un sazināties ar darba devēju, kā arī informēs par iespēju saņemt Nodarbinātības uzsākšanas pabalstu.

  • Kontakttālrunis NVA Tukuma filiālē – 26805761;
  • Informācija NVA tīmekļa vietnē pieejama šeit;
  • NVA reģistrēto vakanču datubāze pieejama šeit. 

Zemāk apkopoti darba piedāvājumi Tukuma novada uzņēmumos, par kuriem informāciju ir saņēmusi pašvaldība.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par vakanču pieejamību! 

Darba piedāvājumi Tukuma novada uzņēmumos Ukrainas bēgļiem

Uzņēmums

Kontakti

Darbības joma

Papildus informācija

SIA "Ar B Agro" Dace Lejiņa, 29393001 Piedāvā darbu gurķu lasīšanai siltumnīcās Pieejamas 5 vakances. Atrašanās vieta – Tukuma novada, Sēmes pagasta, "Rožulejas"
SIA “RMOBIL”

Andris, 29126213

Autotirdzniecības un  automazgāšanas uzņēmums piedāvā darbu par automazgātāju uz pilnu darba slodzi.  Nodrošinām ar dzīvesvietu netālu no darba.

Darbs Vilkājas ielā 2, Tukumā. Līdz 2 darba vietām.

SIA "Dekšņi" Vineta, 28670231

Mazumtirdzniecības uzņēmums piedāvā darbu dažādās jomās, dažādās struktūrvienībās.

 

Apkopējs Eksporta ielā 6

 SIA “IHTIS MAGNUS” Sandra Amoliņa, 26104444  Piedāvā darbu zivju apstrādes uzņēmumā Atrašanās vieta – Smārdē

SIA "Formula serviss",

SIA "FS Noma",

SIA "Papīrs centre"

Elīna, 26190398 Pieejamas 2 vakances – apkopēja un auto mazgātāja, salona tīrītāja. Darbs uz pilnu slodzi no pirmdienas līdz piektdienai Darbs Tukuma pilsētā
AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija "Jaunpils" Igors, 25457187 Uzņēmums nodarbojas ar piena lopkopību. Piedāvā darbu slaucējām, lopkopjiem, akmeņu lasītājiem – gan vīriešiem, gan sievietēm Darbs Jaunpilī, ir iespēja nodrošināt izmitināšanu
AS "Dzimtene" Igors, 25457187 Uzņēmums nodarbojas ar piena lopkopību. Piedāvā darbu slaucējām, lopkopjiem, akmeņu lasītājiem – gan vīriešiem, gan sievietēm Darbs Pienupē, Tumes pagastā. Ir iespēja nodrošināt izmitināšanu
SIA "Windows factory" Vitālijs, 26400499 Ražo PVC un Koka stiklotās konstrukcijas. Meklē darbiniekus koka ražošanas cehā. Ir piemēroti darbi arī sievietēm, piemēram, koka detaļu slīpētājs Darbs Tukumā, Strēlnieku ielā 43. Var piedāvāt izmitināšanu dienesta viesnīcā

Šūšanas uzņēmums “Sakta”

Dzintra Kļaviņa, 29244240

Darba iespējas Tukumā un Kandavā – šuvējas

 

A/s “Tukuma Piens”

Ints,

29490170

Piena produktu pārstrāde, ražošana

 

SIA “AAS “Piejūra””

26304664

Ar darba iespējām atkritumu šķirošanā un apsaimniekošanā, cilvēks ar traktora tiesībām

 

SIA “Snickers production Latvia”

Kaspars Sedlenieks, 29114547

Piedāvā darba vietas šuvējām. Vēlams ar iepriekšēju pieredzi, bet ir iespēja uzsākt darbu arī bez pieredzes šūšanā. Pieejamas 3 darba vietas. Zviedrijas uzņēmums, kas šuj kvalitatīvus darba apģērbus. Atrodas pašā Tukuma centrā – Pasta ielā 12

3 darbinieki

SIA “Skonto Plan Ltd”

Jūlija,

26353039

Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana

 

SIA “M&V”

Guntis Meiers,

29116480

Būvniecības uzņēmums. Darba iespējas Kandavā u.c. Latvijā

 

SIA “Unda”

Artūrs Bubišs, 29410178

Piedāvā darba iespējas zivju ražošanas apstrādē Engurē

Engure

SIA "Alante"

Agnese Ritene,

26456033

agnese.ritene@inbox.lv

Darba iespējas aptiekā Tukumā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir speciālisti - farmaceiti vai farmaceita asistenti - un vēlas praktizēt Latvijā. Darbs noritēs tiešā farmaceita uzraudzībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām 1 vakance
SIA "Lestene"

29116844,

lestene@inbox.lv 

Nodrošina ar dzīvesvietu un darba iespējām saimniecībā  
SIA "Vārpa"     

26384263,

siavarpa@gmail.com   

Nodrošina ar dzīvesvietu un darba iespējām saimniecībā

 

SIA Bauernhof 27855755 Lauksaimniecības darbi: zāles pļaušana, uzkopšana, laistīšana, ravēšana, dzīvnieku kopšana, akmeņu vākšana  

Рабочие места в компаниях Tукумского округа для Yкраинских беженцев 

Компания

Контакты

Виды деятельности

Дополнительная информация

SIA "Ar B Agro"

Даце Лейиня, 29393001

Предлагаем работу в телицах Свободные вакансии - 5 мест. Находится в Тукумском округе, Семская волость, "Рожулеяс"
SIA “RMOBIL”

Андрис, 29126213


Автосалон и автомойка предлагает работу автомойщика на полный рабочий день. Предоставляем жилье рядом с работой

Работа на улице Вилкаяс 2, Тукумс. До 2 рабочих мест

SIA "Dekšņi"

Винета, 28670231

Розничная компания предлагает вакансии в разных сферах, в разных отделах

 Уборщица: улица Экспорта, 6

SIA “IHTIS MAGNUS”

Сандра Амолиня 26104444

Предлагает работу в рыбоперерабатывающей компании

Местонахождение - Смарде

SIA "Formula serviss",

SIA "FS Noma",

SIA "Papīrs centre"

Элина 26190398 2 вакансии - уборщица и автомойщик-мойщик салона. Полная занятость с понедельника по пятницу Работа в Тукумсе
AS "Lopkopības izmēģinājumu stacija "Jaunpils" Игорь, 25457187 Компания занимается молочным животноводством. Предлагает работу для дояров, животноводов, для собирателей камней как для мужчин, так и для женщин

Работа в Яунпилсе, Возможно предоставление жилья

AS "Dzimtene" Игорь, 25457187 Компания занимается молочным животноводством. Предлагает работу для дояров, животноводов, для собирателей камней как для мужчин, так и для женщин Работа в Пиенупе, волость Туме. Возможно предоставление  жилья
SIA "Windows factory" Виталий, 26400499 Производят ПВС и деревянные конструкции со стеклом. Ищут сотрудников в дерево производственный цех. Есть подходящие работы для женщин, например, шлифовщик деревянных деталей В Тукумсе, ул. Стрелниеку 43. Возможно размещение в служебной гостинице

Швейное предпреятие “Сакта”

Дзинтра Клявиня,

29244240

Вакансии в Тукумсе и Кандаве – швеи

 

АО Тукума Пиенс (Молоко Тукумса)

Интс, 29490170

Переработка молочной продукции, производство

 

SIA “AAS “Пиеюра”” (Приморье)

26304664

Возможности трудоустройства в области сортировки и управления отходами

 

Snickers production Latvia

Каспарс Седлениекс,

29114547

Шведская компания, которая шьет качественную рабочую одежду предлагает работу для швей. Желательно с опытом работы, но можно и без опыта. Расположен в центре Тукумса на улице Паста 12

3 сотрудника

 

Skonto Plan Ltd

Юлия,

26353039

Производство строительных материалов и конструкций

 

SIA “M&V”

 

Гунтис Мейерс, 29116480

Строительная компания. Возможности трудоустройства в Кандаве и в других городов Латвии

 

SIA Unda

ООО “УНДА”

Артурс Бубишс, 29410178

Работа в области переработки рыбы в Энгуре

Энгуре

 

SIA "Alante"

Агнeсe Ритeнe

26456033

agnese.ritene@inbox.lv

Tрудоустройства Украинским гражданам в аптеке в Тукумсе, которые являются специалистами – фармацевтами или помощниками фармацевта – и хотят практиковать в Латвии.

Работа будет проводиться под непосредственным руководством провизора в соответствии с требованиями нормативных актов

Вакансия

SIA "Lestene"

29116844,

lestene@inbox.lv 

Обеспечивает с проживанием и с
 возможностью трудоустройства на хозяйстве
 
SIA "Vārpa"

26384263,

siavarpa@gmail.com 

Обеспечивает с проживанием и с
 возможностью трудоустройства на хозяйстве
 
SIA Bauernhof 27855755

В Страздде Талсинского края крестьянское хозяйство предлагает летнюю работу:

косилка, прополка, сбор камней, забота о животных и т.д.