Pašvaldība Informācija presei Izglītība
Grāmatas

Jau tradicionāli pirms mācību gada sākuma Izglītības pārvaldes un pašvaldības pārstāvji devās uz novada mācību iestādēm, lai novērtētu, kā tās sagatavojušās mācību gadam, un reizē apzinātu problēmas, ar kurām vēl jātiek galā un kur nepieciešama arī pašvaldības palīdzība.

2021./2022. mācību gadā darbu Tukuma novadā uzsākušas 39 izglītības iestādes: 21 vispārizglītojošā iestāde, septiņas profesionālās ievirzes skolas, desmit pirmsskolas izglītības iestādes un viena speciālās izglītības iestāde.

Uzziņai

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā 1. septembrī mācīties uzsāka 728 skolēni. Skola piedāvā astoņas vispārējās izglītības programmas – gan pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā. Skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot  deviņos projektos, piemēram, “Nākotnes līderu akadēmija”, “Līderis manī”,  “Latvijas skolas soma”, “Erasmus KA1”, “Erasmus KA2” u. c.

Tukuma 2. vidusskolā  mācās  821 skolēns. Skola piedāvā četras vispārējās  izglītības programmas pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Iesaistās programmā “Latvijas skolas soma”.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā mācības uzsākuši 387 skolēni.  Skola piedāvā trīs vispārējās izglītības programmas un vienu speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās deviņos projektos, piemēram, “Comenius”, “Erasmus”, “Nordplus”, “Camp 34” u. c.

Kandavas Reģionālajā vidusskolā šogad izglītojamo skaits – 225. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, divas speciālās pirmsskolas  izglītības programmas – izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un ar valodas traucējumiem;  vispārējās pamatizglītības programmu un četras speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, ar valodas traucējumiem, ar redzes traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Iesaistās astoņos projektos: “Veicināsim vides apziņu”, “Veselību veicinoša skola”, “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” u. c.

Engures vidusskolā septembrī mācīties uzsāka 231 skolēns. Skola piedāvā trīs vispārējās izglītības programmas un divas speciālās – izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Iesaistās programmā “Comenius” un “Sasniegumi sportā”.

Jaunpils vidusskolā mācīties uzsāka 302 skolēni. Skola piedāvā četras vispārējās izglītības programmas – pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās septiņos projektos, piemēram, “Erasmus+”, “Pumpurs”, “Atbalsts skolēniem”, “Vesels Jaunpils novadam” u. c.

Zemgales vidusskolā mācības šogad uzsākuši 470 skolēni. Skola piedāvā  sešas vispārējās izglītības programmas, pamatizglītības 2. posma neklātienes programmu un divas speciālās pamatizglītības programmas – skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās sešos projektos, piemēram, “Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālām kompetencēm”, “Pumpurs” u. c.

Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolā mācās 426 skolēni. Skola piedāvā divas vispārējās pamatskolas programmas un speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās sešos projektos, piemēram, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” u. c., piedalās starptautiskos projektos kopā ar Vācijas skolām no Šēseles un Mepenes.

Tukuma 3. pamatskolā septembrī mācības uzsāka 224 skolēni. Piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu un divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās veselības traucējumiem. Iesaistās piecos projektos, piemēram, “Ekoskola”, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” u. c.

Cēres pamatskolā izglītojamo skaits – 78. Piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu un divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Iesaistās trijos projektos: “Latvijas skolas soma”, “Erasmus+” un “Pumpurs”.

Džūkstes pamatskolā mācības uzsākuši 157 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Irlavas pamatskolā mācības uzsākuši 182 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu. Iesaistās projektā “Pumpurs”.

Lapmežciema pamatskolā mācības uzsākuši 279 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu.

Pūres pamatskolā izglītojamo skaits – 265. Skola piedāvā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu, kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās sešos projektos, piemēram, “Lauku atbalsta dienesta projekts”, “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos,” “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” u. c.

Smārdes pamatskolā mācās 295 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kā arī vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iesaistās Lauku atbalsta dienesta projektā.

Tumes pamatskolā mācās 164 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu, kā arī divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās veselības traucējumiem. Iesaistās sešos projektos: “Individuālo kompetenču attīstība”, “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”, “Karjeras atbalsts”  u. c.

Vānes pamatskolā izglītojamo skaits – 80. Skola piedāvā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu, kā arī divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās veselības traucējumiem. Iesaistās projektā “ Pumpurs”.

Zantes pamatskolā mācās 97 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu, kā arī divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās veselības traucējumiem. Iesaistās projektos “Pumpurs” un “Latvijas Skolas soma”.

Milzkalnes sākumskolā mācās 94 skolēni. Viņi apgūst pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu. Iesaistās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Sēmes sākumskolā mācās 118 skolēni. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības programmu un pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu. Iesaistās piecos projektos: “EKO skolu aktivitātes”, “Latvijas skolas soma” u. c.; sadarbojas ar Zēnes (Seen) draudzi no Šveices, kas daļai skolēnu nodrošina brīvpusdienas.

Zemītes sākumskolā mācās 57 skolēni. Skola  piedāvā pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kā arī pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu un divas speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmas – izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Iesaistās sešos projektos: “GLOBE”, “eTwining”, “EKO skola” u. c.

Tukuma novada speciālās izglītības iestādē mācās 233 skolēni. Skola piedāvā četras speciālās pirmsskolas izglītības programmas – izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, ar garīgās veselības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; divas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī arodklases. Iesaistās projektā “Pumpurs”, “Erasmus+ KA1” un “Erasmus+ KA2”.

Apsekojot vispārizglītojošās iestādes, patīkami pārsteidza speciālās skolas filiāle Dzirciemā. Pēdējo trīs gadu laikā būtiski uzlabota skolas apkārtne: sakopts parks, uzlabota meliorācijas sistēma; skolas ēkā nomainīta apkures sistēma, uzlikts jauns apkures katls. Savukārt blakus esošajā dzīvojamā mājā pēc skolas saimnieka Jura Otto ierosmes iekārtota ekspozīcija, kas stāsta gan par Lamiņu skolu, gan ievērojamākajiem cilvēkiem, kas dzīvojuši Dzirciemā. Pagaidām nav īstenots sapnis par stadionu, taču, redzot, cik mērķtiecīgi strādā skolas administrācija, jādomā, ka arī tas izdosies.

Pūres skolā galvassāpes sagādājis jumts – lielajos lietos ūdens tecējis zālē. Šobrīd problēma novērsta, taču jāatzīst, ka bojāti jumti sagādā galvassāpes daudzās novada iestādēs. Tāpat pagastos ne vienmēr labi darbojas internets. Ņemot vērā, cik nozīmīgu vietu mūsu dzīvē ieņem virtuālā vide, tas patiešām var apgrūtināt mācību procesu.

Omulīgi bijis Pūres skolas filiālē Jaunsātu sākumskolā. Te gan jāmet akmens pagastu pārvaldes un SIA “Komunālserviss TILDe” dārziņā, jo komisijas viesošanās brīdī apkures sistēma vēl tikai labota.

Visgrūtāk bija apsekot Tukuma 2. vidusskolu, jo pagaidām visi skolēni, izņemot pašus mazākos, skolas ēkas rekonstrukcijas dēļ zinības iegūst kaimiņu skolās.

Var tikai apbrīnot pedagogu mobilitāti un prasmi plānot, lai laikus pagūtu uz stundām dažādās pilsētas malās. Bet jāteic, ka skolēnu skaits aug. 2020. gadā te mācījās 759 skolēni, bet šogad – 821. Tā ir lielākā skola novadā.

Raiņa ģimnāzijā problēmas rada ūdens pagrabā, kas pēkšņi parādījies aprīlī. Līdz ar to mitrums ir mājturības kabinetā un ūdenī ir arī apkures katls. Pagaidām nav skaidrs, kāpēc tā notiek, tādēļ te darbs ekspertiem. Problēmas radušās arī ar ugunsdrošības signalizāciju un ventilācijas sistēmu. Arī Tukuma 3. pamatskolā ir mitrums pagrabā un līdz ar to veidojas pelējums.

E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolā jumts beidzot sakārtots un galvassāpes nerada. Arī šeit pieaudzis skolēnu skaits. Nākamais darbs – izremontēt aktu zāli. Ņemot vērā, ka šī ir vecākā Tukuma skola ar senu vēsturi, arī zāli iecerēts veidot autentisku, saglabājot un restaurējot gan grīdu, gan zāles rotājumus, gan interjera priekšmetus.

Tumē prasās uzlabot stadionu. Tā kā skolas vajadzībām nav nepieciešama visa ēka, paredzēts, ka brīvajās telpās būs arī jauniešu centrs.

Kandavas Reģionālajā vidusskolā sakārtota fasāde, uz ko bija norādījis Valsts būvniecības kontroles birojs. Nākotnē vajadzēs siltināt mācību telpas; internāta ēka jau ir nosiltināta. Jādomā arī par žogu apkārt stadionam.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā remontu gaida apdrupušās ieejas kāpnes un būs jāmaina arī stāvvadi, jo tie savu laiku nokalpojuši, un arī elektroinstalācija. Par šiem darbiem ir sagatavots projekts. Šogad ir izremontēta lielā sporta zāle, tagad tā atbilst visiem noteikumiem.

Liels darbs priekšā Milzkalnes sākumskolai, kur notiek kapitālā pārbūve. Šobrīd skolēni mācās Šlokenbekas muižā, bet līdz pavasarim paredzēts darbus pabeigt, un tad varēs atgriezties vecajās – jaunajās telpās.

Kā atzina Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede, kopumā novada pedagogi un tehniskie darbinieki ir ieguldījuši lielu darbu, lai skolēni mācību iestādēs varētu justies mājīgi. Protams, izkristalizējušās arī galvenās problēmas, piemēram, daudzviet pagastos ne pārāk labi darbojas internets. Šobrīd, kad digitālā vide ieņem arvien nozīmīgāku lomu mūsu dzīvē, tas ir būtisks traucēklis normālam darbam. Krietnai daļai mācību iestāžu nepieciešami datori. Liela uzmanība pievēršama skolu jumtiem un komunikāciju sistēmām.