cikls

Tukuma novada pašvaldība sāk informatīvo tikšanās ciklu ar dzīvokļu īpašniekiem, lai informētu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, īpašnieku apsaimniekošanas tiesībām un pienākumiem un to kā pēc iespējas izdevīgāk apsaimniekot savu īpašumu.

Pašvaldība uz tikšanos aicina:

  •  29. novembrī plkst. 19.00 Kurzemes ielas 2, 4, 6 un Spartaka ielas 7, 9, 11 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku;
  • 1. decembrī plkst. 19.00 Kurzemes ielas 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 un Spartaka ielas 3, 5 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku.

Tikšanās vieta: Tukuma 2.vidusskolas aktu zāle (ieeja no Kurzemes/Raudas ielas krustojuma).

 

Vai Tu zini kādu atbalstu Tukuma novada pašvaldība sniedz daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem?

Vai zināji, ka Tu kā dzīvokļa īpašnieks pats vari:

  • izvēlēties mājas pārvaldnieku;
  • noteikt savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmēru;
  • izvēlēties mājas pārvaldīšanas formu;
  • pārvaldīt samaksātos mājas finanšu līdzekļus;
  • noteikt remontdarbu prioritāti;
  • saņemt saprotamu atskaiti par to kā tiek pārvaldīta māja un izlietoti finanšu līdzekļi.

Par šiem un vēl citiem jautājumiem tiks diskutēts sanāksmēs, nāc un pievienojies!

 

Šobrīd, kad strauji pieaugušas elektroenerģijas cenas un  augošie komunālo pakalpojumu rēķini ir tikai viena no aktualitātēm, kas skar lielu daļu sabiedrības, īpaši ir aktualizējušies dažādi jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Iespējams, daudzi pat nenojauš, ka racionāli pārvaldot savu māju, var arī ekonomēt. Kā to darīt – tiks stāstīts pašvaldības rīkotajās sanāksmēs.

Informatīvās tikšanās ar visu Tukuma novada dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem tiks rīkotas līdz 2023.gada pavasarim, īpašnieki par tām laikus tiks informēti.