Jaunumi, ziņas

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2022.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.14., 19. §) Nr. 5 “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Baumaņi” un “Laimonīši”, Smārdes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Baumaņi” un “Laimonīši”, Smārdes pagastā, Tukuma novadā.

Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” – geolatvija.lv/geo/tapis#document_22440 un Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas laikā.