Pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība informē, ka Tukuma novada dome 2023.gada 27. aprīlī ir pieņēmusi piecus lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu:

  •  “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pienava Wind 1” teritorijai Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (prot. Nr. 5. 18.§);
  • “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pienava Wind 2” teritorijai Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (prot. Nr. 5. 19.§);
  • “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pienava Wind 3” teritorijai Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (prot. Nr. 5. 20.§);
  • “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pienava Wind 4” teritorijai Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (prot. Nr. 5. 21.§);
  • “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Pienava Wind 5” teritorijai Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (prot. Nr. 5. 22.§).

Detālplānojumu izstrādes ierosinātājs ir SIA “Eolus”, detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Tukuma novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Tramdaha. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “POP-UP HOUSE”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt nosacījumus vēja parka izveidei, precizējot un detalizējot vēja elektrostaciju izvietojumu un veidojot racionālu apkalpojošo infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes teritorija  Nr. 1 – “Pienava Wind 1”, sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 9048 005 0125, 9048 005 0045, 9048 001 0004, 9048 001 0206, 9048 005 0016, 9048 005 0067, 9048 005 0218, 9048 005 0025, 9048 005 0027, 9048 005 0037, 9048 005 0065, 9048 005 0032, 9048 005 0260, 9048 005 0056, 9048 005 0041, 9048 005 0005, 9048 001 0209, un 9048 005 0271.

 

Detālplānojuma teritoriju Nr. 2 – “Pienava Wind 2”, sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9048 005 0038 un 9048 005 0015;

Detālplānojuma teritoriju Nr. 3 – “Pienava Wind 3”, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9048 005 0014;

Detālplānojuma teritoriju Nr. 4 – “Pienava Wind 4”,  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9048 005 0054;

Detālplānojuma teritoriju Nr. 5 – “Pienava Wind 5”, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9048 005 0128;

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojumu izstrādei var iesniegt nosūtot elektroniski uz pasts@tukums.lv (vai nosūtīt pa pastu) Tukuma novada pašvaldībai, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Tukuma novada pašvaldības teritorijas plānotājas Ingas Tramdahas (tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv).  

Lai skatītu kartes attēlus pilnā izmērā, uzspiediet uz tiem.