Pašvaldība Veselība
Foto

Tukuma novada pašvaldība saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu un Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra lēmumu “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novada pašvaldības teritorijā” (prot. Nr. 3, 37. §) informē, ka Tukuma novada dome ir izteikusi nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Tukuma novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem.

Sabiedrība aicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus Tukuma novada pašvaldībai līdz 2022. gada 11. aprīlim, iesūtot tos elektroniski uz e-pastu pasts@tukums.lv vai iesniedzot rakstveidā Tukuma Klientu apkalpošanas centrā, Kandavas un pagastu apvienībā vai jebkurā Tukuma novada pagastu pārvaldē. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz Tukuma novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru: tālr. 26603299.