Pašvaldība
Pašvaldību vēlēšanas

Centrālā vēlēšanu komisija 2021.gada 21.janvārī izsludinājusi republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kas notiks 2021.gada 5.jūnijā. Atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijai “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”:

Tukuma novadā tiek veidotas 16 vēlēšanu iecirkņu komisijas;
Kandavas novadā tiek veidotas 7 vēlēšanu iecirkņu komisijas;
Jaunpils novadā tiek veidotas 2 vēlēšanu iecirkņu komisijas;
Engures novadā tiek veidotas 4 vēlēšanu iecirkņu komisijas.


Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir no 2021. gada 1.marta līdz 2021. gada 16.aprīlim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3. Tukuma novada vēlēšanu komisijas loceklim.


Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai Tukuma novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3.kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Tukuma novada Domes deputāts;
5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugveidlapu (skatīt šeit) un iesniedzams Tukuma novada vēlēšanu komisijai.
 

Pieteikumā norādāmas ziņas par komisijas locekļa kandidātu, t.sk.,: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Tukuma novada vēlēšanu komisija

Foto: ilustratīvs (pixabay.com)