NVO

23. maijā pensionāru biedrības “Jaunpils” biedri tikās pie biedrības telpu blakus esošajām dobēm, lai īstenotu aktivitāti Tukuma novada pašvaldības līdzfinansētajā “Darām paši” projektā “Uzlabosim pensionāru telpas: apkārtne, printeris un plaukti!”. Dārznieces Ingas Močas vadībā dobes tika labiekārtotas, izravētas un papildinātas ar apstādījumiem. 

Pēc darbiem dobēs, kuplā skaitā pensionāru biedrības “Jaunpils” biedri piedalījās Tukuma novada pašvaldības līdzfinansētajā iniciatīvu projektā “Dzīvot ilgi, novecot veselīgi”. Pasniedzēja Daina Reinfelde kopā ar lekcijas dalībniekiem apsprieda tēmas par cilvēka pēdējo mūža godu jeb bērēm.

Paldies aktīvajiem pensionāru biedrības “Jaunpils” biedriem, paldies pārvaldes dārzniecei Ingai Močai par padomu, idejām un darbiem, lai dobes krāšņi ziedētu, kā arī paldies lektorei Dainai Reinfeldei par vērtīgo lekciju!