Pašvaldība

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonai Tukums novadā, iedzīvotājus aicinām sākt no 1.oktobra – elektroniski e-pakalpojumu tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv.

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē iedzīvotājam vēršoties pēc deklarētās dzīves vai īpašuma atrašanās vietas:

 • Pagastu centros – deklarētās dzīvesvietas vai īpašuma atrašanās vietā (Engure, Lapmežciems, Smārde, Jaunpils, Viesatas, Džūkste, Slampe, Pūre, Jaunsāti, Irlava, Lestene, Sēme, Zentene, Tume, Degole, Cēre, Matkule, Zemīte, Vāne, Zante). Lūgums sazināties par pieraksta iespējām.
 • Tukumā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā. Iesniegt iesniegumu iespējams pēc iepriekšēja pieraksta: 63122707, 26603299 vai 29288876.
 • Kandavā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 6, Kandava, Tukuma nov. Iesniegt iesniegumu iespējams pēc iepriekšēja pieraksta: 66954824 vai 63107367.

Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem dokumentiem:

 1. Ja apkurei izmanto malku, kurai NAV maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 2022. gada 30. novembrim. 

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

 Atbalsta veids:

 • 60 EUR pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments). 

 1. Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 EUR/tonnu, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 EUR/ber.m3, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3 (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 35 ber.m3)

 1. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu PIEMĒROS AUTOMĀTISKI rēķinos. Atbalsta periods līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

Atbalsta veids:

 • Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh

 1. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no 01.11.2022. līdz 30.04.2023. Atbalsta periods noteikts no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
 • Rēķins par elektroenerģiju*

Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atbalsta veids:

 • Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā.

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā: https://bit.ly/3r9Vr9p

Iesniegumu veidlapas: