Jaunumi, ziņas

Oktobrī un novembrī turpinās Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” Tukuma novada pašvaldības projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā” īstenošanas aktivitātes. Projekta ietvaros Ukrainas civiliedzīvotāji turpina apmeklēt kultūrorientācijas kursus – Latviešu valodas kursus, t.sk. kursus par Latvijas vēsturi, kultūru un vērtībām un no 18. novembra kursus par IT pamatiem un programmēšanu. Plānots vēl īstenot kursus par valsts pārvaldi un tiesiskumu.

Projekta aktivitātes “Latvijas Valsts svētku nedēļas ievads ar Lāčplēša dienas un Ukrainas rakstības un valodas dienas atzīmēšanu” ietvaros 4.novembrī,  Tukuma 2. vidusskolas bibliotēkā vēsturnieks Māris Ribickis stāstīja jauniešiem par Latvijas vēsturi, 1. Pasaules karu, latviešu strēlniekiem, kādi bija karavīru aizsardzības līdekļi, Lāčplēša dienu un to, kāpēc atzīmējam Latvijas nedēļu. Jaunieši praktiski varēja piedalīties “frontes suvenīru” izgatavošanas darbnīcā. Ukraiņu un latviešu valodas darbnīcas ietvaros tika izveidots materiāls izstādei par Ukrainas valodu un rakstību, to vēsturi un izgatavoti 15 A2 formāta plakāti, kas izstādīti Tukuma 2. vidusskolā un turpmāk tiks izstādīti novada bibliotēkās.

15.oktobrī. Ukrainas civiliedzīvotāji un brīvprātīgie no Tukuma un Kandavas devās izglītojošā ekskursijā uz Ventspili, kur gida pavadībā tika iepazīta Ventspils, tās vēsture, tika apmeklēts Livonijas pils ordeņa muzejs, Zinātnes centrs “VIZIUM” un Ventspils akvaparks.

Savukārt 12. novembrī tika īstenota aktivitāte “Latvijas vēstures izzināšana – Rīga. Vēsture un kultūra”, Ukrainas civiliedzīvotāji devās uz Rīgu, kur gida pavadībā tika iepazīstināti ar Rīgas vēsturi, Vecrīgu un Jūgendstilu. Tika apmeklēts Okupācijas muzejs un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, veicinot izpratni par Latvijas vēsturi un pamatvērtībām.

Projektā vēl plānots iepazīt Tukuma novadu, apmeklēt novada muzejus un īstenot kopīgas aktivitātes Ziemassvētku ietvaros.

Projekta aktivitātes plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 19 600,50 EUR, kas tiek  100% finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.