Projekti NVO

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam ir noslēdzies biedrības "Piekrastes konvents" veidotais “Piekrastes Dialogu” cikls. Cikla ietvaros notika sešas sarunas. Dialogi tika veidoti par sabiedrībā nozīmīgām tēmām – labsajūtu, sociālajiem jautājumiem, jauniešiem, kultūru, uzņēmējdarbību un demokrātiju.

Sarunās mums bija iespēja satikt, dzirdēt un diskutēt ar cilvēkiem, kuriem ir zināšanas un pieredze noteiktā jomā.

Pirmais dialogs bija veltīts katra paša labsajūtas formulai. Te kopā ar sertificētu mākslas terapeiti, neirografiķi mācījāmies un izpratām cilvēka labsajūtas piramīdu. Terapeite dalījās ar zināšanām, kāpēc katras cilvēkam labsajūtas formula ir savādāka.

Sociālie jautājumi bija dialogu otrā tikšanās tēma. Tā ir smagnēja, un cilvēki izvairās par šiem jautājumiem runāt tieši. Dialoga pirmajā daļā rika runāts par aktuālajiem notikumiem pasaulē, sarunas otrā tēma bija par senioru dzīves apstākļiem, atbalstu no valsts struktūrām un palīdzības sniegšanu akūtās situācijās.

Trešais dialogs veltīts jauniešiem – mūsu nākotnei. Pasākuma scenāriju un aktivitātes veidoja paši jaunieši. Pasākums bija ļoti plaši apmeklēts no jauniešu puses un jaunieši ieguva gan jaunus draugus, gan zināšanas par aktuālām jauniešu iniciatīvām Tukuma novadā, Latvijā un Eiropā.

Tikšanās reizē ar uzņēmējiem piedalījās gan Tukuma novada pašvaldības pārstāvji, gan lektori no vietējās uzņēmēju atbalsta biedrības “Partnerībai Laukiem un Jūrai”. Kopīgi runājām par pašreizējo uzņēmēju atbalstu Tukuma novadā. Uzņēmēji dalījās savā pieredzē. Apkopojām ietiekumus un priekšlikumus uzņēmēju projektu atlases kritērijiem nākamajam plānošanas periodam, kas aktuāli mūsu piekrastes uzņēmējiem.

Kultūras dialogs notika Apšuciema skolā. Tikāmies ar Baibu Sipenieci, kas dalījās savā redzējumā. Runājām par to, kāds ir mūsdienīgs kultūras cilvēks. Īpaši svarīgi kultūras cilvēki ir vietas attīstībai – bez kultūras aktivitātēm vietas izmirst. Tāpat runājām par jauniešu iesaisti vietējos kultūras notikumos un spēju pieņemt viņu redzējumu.

Noslēdzošā saruna veltīta Demokrātijai. Tēmu izvēlējās aktīvie iedzīvotāji. Galvenais uzsvars – reģionālā reforma un mazo ciemu izaicinājumi šīs reformas gaitā. Pie mums ciemojās VARAM ministrijas pārstāvji, ar kuriem varējām atklāti diskutēt par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies ikdienā. Iedzīvotāji aktīvi piedalījās foruma teātra nodarbībā, kur izspēlēja sev aktuālas ikdienas ainiņas par sadarbību un savstarpējo cieņu.

Tikšanās laikā, kā arī dažādās aptaujās apkopojām iedzīvotāju viedokli un idejas, kā veidot un attīstīt mūsu kopējo dzīves telpu. Viedoklī esam dalījušies ar Tukuma novada pašvaldību, Ekonomikas Ministriju, Labklājības ministriju, VARAM ministriju, kā arī Engures Iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Nenoliedzami ir svarīga atgriezeniskā saite, lai dialogs turpinātos un ietu attīstības ceļu. Pēc sarunas ar VARAM ministriju, mēs redzam ka arī valsts pārvaldei ir svarīga atvērta un uz sadarbību vērsta valsts un pašvaldību pārvalde.

Projekts “Piekrastes Dialogi” (Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/029) finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība "Piekrastes konvents"