Pašvaldība
Projekts "Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā"

KM 004

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums" īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” līdzfinansētu projektu “Siltumavota pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā”.

KM 002

SIA “Tukuma Siltums” 2018.gada 16.aprīlī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Siltumavota pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Tukuma pilsētā” ID Nr.4.3.1.0/17/A/073 īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks ir 16.04.2018.- 15.02.2020.

Projekta kopējais finansējums plānots 951 084,58 EUR, no kura attiecināmās izmakas ir 770 196,28 EUR. ES Kohēzijas fonda piešķirtais līdzfinansējums ir 40% (308 078,51 EUR) no attiecināmajām izmaksām.

Projekta 1. etaps “Kurzemes ielas maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Tukumā” īstenojams līdz 2018.gada 30.septembrim, uzlabojot esošo Tukuma pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot siltuma tīklu cauruļvadu posmus ~ 800 m garumā Asteru ielas 6 katlu mājas siltumapgādes rajonā.

2018.gada 10.septembrī uzņēmums uzsāka projekta 2. etapa “Siltumtīklu rekonstrukcija Zemītes ielas katlu mājas rajonā, Tukumā” realizāciju. Tā ietvaros paredzēts rekonstruēt siltumtrases posmu ~ 845m garumā, paredzēta veco, nolietojošos tērauda cauruļvadu nomaiņa pret jaunām, rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm. Projektēšanu un pārbūvi paredzēts pabeigt līdz 2019.gada 2.septembrim.

SIA „Tukuma Siltums” projektu īsteno, lai nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un jaunajiem patērētājiem, samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī. KF projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, drošība, un samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmās. Projekta rezultātā tiks panākti šādi uzlabojumi:

  • samazināsies siltuma zudumi tīklos par 824,43MWh gadā;
  • samazināsies siltumapgādes sistēmas ietekme uz vidi.

Kohēzijas fonds

Sadarbības iestāde ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda vienīgā sadarbības iestāde ir Centrālā Finanšu Līgumu Aģentūra.