Aktualitātes biedrībām Jaunumi, ziņas
Attēls

Tukuma novada pašvaldība 1. martā izsludināja pieteikšanos projektu konkursam “Darām paši”. Pieteikties tika aicinātas biedrības vai nodibinājumi, kuras  īsteno projektu pašvaldības administratīvajā teritorijā ar mērķi veicināt Tukuma novada iedzīvotāju atbildību un līdzdalību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti.

Tika saņemti trīsdesmit seši pieteikumi no dažādām Tukuma novada biedrībām un nodibinājumiem. Vislielākais pieteikumu skaits tika saņemts no Jaunpils pagasta biedrībām. Projekta pieteikumus pēc nolikuma vērtēšanas kritērijiem izvērtēja Projekta “Darām paši” komisija.

Komisija, izvērtējot projektu pieteikumus, lēma no 36 pieteikumiem, piešķirt finansējumu trīsdesmit vienam projektam. Diviem no apstiprinātajiem projektiem tika samazināts prasītais finansējums, savukārt pieci projekti tika noraidīti kā neatbilstoši nolikuma kritērijiem un mērķiem.

Projekta īstenošanas laiks ir no 1. maija līdz 1. oktobrim. Kopējā projektu konkursā piešķirtā līdzfinansējuma summa ir 28293,56 EUR.  

Atbalstītie projekti ir:

 1. Biedrības “Aktīvi Matkulei projekts “Galdiņ klājies!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 2. Biedrības “ASNI 3139” projekts “Vecmoku kopienas publiskās ārtelpas labiekārtojums” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 713,46 EUR;
 3. Biedrības “Atbalsts Pūres pamatskolai” projekts “Tu vari, ja dari!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 980,85 EUR;
 4. Biedrības “Baltais laimeslācis” projekts “Jaunpils pils un Jaunpils ūdensdzirnavu noformējuma elementi” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 5. Biedrības “Baltā vilka takas” projekts “Rakstības terapija” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 800,00 EUR;
 6. Biedrības “BK Jaunpils” projekts “Svaru zāles pilnveidošana Jaunpils sporta namā” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 7. Biedrības “Sporta klubs “Brīvsolis”” projekts “Smārdes stadiona labiekārtošana” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 943,80 EUR;
 8. Biedrības “Dzirnavstrauts” projekts “Pie mums ir ko redzēt un baudīt!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 999,37 EUR;
 9. Biedrības “Dzīpars” projekts “Aušanas kopas "Dzīpars" materiālās bāzes uzlabošana” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 10. Biedrības “Iedvesmas plūsma” projekts “Levestnieku čalotava” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 999,56 EUR;
 11. Biedrības “Irlavas interešu klubiņš” projekts “Radi un dari Irlavā” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 12. Biedrības “Jaunpils RAC” projekts “Kvalitatīva nodarbību vide iedzīvotājiem” –piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 861,16 EUR;
 13. Biedrības “Pensionāru biedrība “Jaunpils”” projekts “Veselībai un priekam!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 14. Biedrības “Kamene” projekts “Vietas nosaukuma "Viesatu Birzīte" izgatavošana” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 700,00 EUR;
 15. Biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” projekts “Lielformāta spēļu bibliotēka” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 16. Nodibinājuma “Kandavas novada iespēju fonds” projekts “Atceroties un cienot” – iešķirtais līdzfinansējuma apjoms 633,20 EUR;
 17. Biedrības “Labklājībai” projekts “Ragaciema seduma labiekārtošana” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 900,00 EUR;
 18. Biedrības “Lasītprieks” projekts “Spēlē spēles – iepazīsti sevi!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 733,00 EUR;
 19. Biedrības “Levestes spicie” projekts “Sporta un rotaļlaukuma pilnveidošana Levestē” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 998,29 EUR;
 20. Biedrības “Mums izdosies” projekts “Tematiskā parka "No grauda līdz pilnvērtīgai Tumei" turpinājums, otrais etaps "Ar smaidu pretī gaismai”” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 959,98 EUR;
 21. Biedrības “Pastarītis” projekts “Cērē futbolam būs būt!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 980,00 EUR;
 22. Biedrības “Radošā studija “Dabas māja”” projekts “Radoša studija, radoši paši” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 500,00 EUR;
 23. Biedrības “Savai Slampei”” projekts “Galda spēles Slampes iedzīvotājiem” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 24. Biedrības “SK Slampe/Zevid” projekts “Pludmales volejbola laukums Slampes pagasta iedzīvotājiem” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 25. Biedrības “Senioru apvienība “Selga”” projekts “Darām paši” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 26. Biedrības “Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība” projekts “Dzīvo zaļi Tukumā!” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 971,00 EUR;
 27. Biedrības “Tukuma Literātu apvienība” projekts “Vides objekta "Grāmatu totēms" pabeigšana” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR;
 28. Biedrības “Ūdensroze” projekts “Sporto!-Veselība tavās rokās” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 750,00 EUR;
 29. Biedrības “Vānes attīstības biedrība “Imulas krasti”” projekts “Vānes sporta laukuma labiekārtošana – solis uz priekšu” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 875,00 EUR;
 30.  Nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs”” projekts “Puķu podu veidošana no cementa un koka rotaļu elementa atjaunošana ārtelpā” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 994,89 EUR;
 31. Pensionāra biedrība "Zelta rudens" projekts “Peldvietas labiekārtošana pie Slampes dīķa” – piešķirtais līdzfinansējuma apjoms 1000,00 EUR.

Projekti tiks realizēti Tukumā, Cērē, Irlavā, Jaunpilī, Jaunsātos, Kandavā, Lapmežciemā, Levestē, Matkulē, Ragaciemā, Slampē, Smārdē, Vānē, Vecmokās, Viesatās, Zantē un Zemītē.

Vēlam veiksmi projektu realizācijā!