Jaunumi, ziņas

17. janvārī Pūri apciemoja Tukuma novada pašvaldības vadība, lai apskatītu un neformāli atklātu SIA “Tukuma siltums” rekonstruēto un pilnībā automatizēto ar šķeldu kurināmo katlu māju, kas atrodas Daigones ielā 7, Pūres pagastā. Katlu māja jau no novembra ir galvenais siltumapgādes centrs vietējām daudzdzīvokļu mājām un uzņēmumiem.

Ideja par jaunas vietas izvēli Pūres katlu mājai radās 2021. gadā, kad SIA “Tukuma siltums” pārņēma siltumapgādes sistēmu Pūres pagastā. Rūpnieciskā zona Pūres ciemā, kur šobrīd atrodas jaunā katlumāja, ir daudz perspektīvāka, lai attīstītos un pārietu no malkas uz šķeldas apkuri, kā arī no drošības viedokļa tā ir daudz drošāka ciema iedzīvotājiem. Vecās katlu mājas telpas turpmāk tiks izmantotas Pūres pagasta pārvaldes saimnieciskajām vajadzībām.

Būtiski arī minēt, ka vecā katlu māja bija nolietojusies un tās efektivitāte sasniedza vien 60%, savukārt jaunatvērtās katlu mājas efektivitāte sniedzas līdz pat 89%. Palielinoties darbības efektivitātei:

  • tiek samazināts kurināmā patēriņš – nepieciešamo siltuma apjomu iespējams saražot izmantojot mazāk šķeldas;
  • tiek samazinātas katlu mājas administratīvās uzturēšanas izmaksas – lai nodrošinātu līdzšinējās katlu mājas darbu, bija nepieciešami četri kurinātāji, turpmāk plānots, ka darbu veiks viens sistēmu operators;
  • nodrošināta tīrāka vide – tuvumā daudzdzīvokļu mājām vairs netiks uzglabāta malka, kā arī iekārtām strādājot ar augstu efektivitātes līmeni, gaisā nonāk mazāks apjoms kaitīgo izmešu, kas rodas degšanas procesā.  

Projekta realizācijā piedalījās SIA “Tukuma siltums”, AS “Komforts Group” un SIA “Amatnieks”. Kopējās projekta izmaksas – 310 000 EUR.