Biedrības

KM krasains
SIF krasains

Biedrība “Pūres Dzirnas” laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 31.oktobrim īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Pūres pagasta iedzīvotāju forums”, projekta Nr.SIF-2020.LV/NVOF/MIC/068. Projekta īstenošanas gaitā notika četri atsevišķi forumi – bērnu - jauniešu, Lamiņu ciema iedzīvotāju, Dzintara ciema iedzīvotāju un Pūres centra un pārējo iedzīvotāju. Projekta noslēguma pasākumā tika prezentētas apzinātās iedzīvotāju vajadzības. Projekta noslēguma pārskats izlasāms Pūres pagasta pārvaldes telpās, Pūres bibliotēkas un Lamiņu bibliopunkta telpās, kā arī interneta vietnēs www.tukums.lv un www.kandavaspartneriba.lv.
Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Pūres Dzirnas”.