Izglītība
Ilustratīvs attēls

Veicot skolu tīkla reorganizāciju, aktuāls kļuva jautājums par skolēnu pārvadājumiem. Kopš administratīvi teritoriālās reformas skolēnu pārvadājumu maršrutu lietderība novadā nav tikusi pārskatīta, un vietām veidojās situācijas, ka pēc skolēniem vienā maršrutā devās vairāki transportlīdzekļi. Lai izvērtētu skolēnu pārvadājumu lietderību un efektivitāti, Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības transporta loģistikas speciālistu, izglītības iestāžu vadītājiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un SIA “Tukuma Auto” pārstāvjiem izvērtēja visus pašvaldības un sabiedriskā transporta maršrutus, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. Noslēdzoties izvērtēšanai, tika sagatavoti ierosinājumi maršrutu pārklāšanās novēršanai, palielināts ārpakalpojumu apjoms, kā arī iesniegti priekšlikumi SIA “Tukuma Auto” par izmaiņām astoņos sabiedriskā transporta maršrutos.

Līdz šim skolēnu pārvadājumiem pašvaldības transports dienā veica ap 2500 km, kas mācību gada ietvaros (165 dienas) veido 412 500 km. Tiek rēķināts, ka viena km izmaksas ir 1,50 EUR, kas mācību gada griezumā nozīmē izmaksas 618 750 EUR apjomā. Pēc izvērtēšanas tika saskatīta iespēja pārvadājumu tīklu optimizēt par 5104 km mēnesī, kas mācību gada ietvaros pašvaldībai dotu iespēju ietaupīt 68 904 EUR.

Vērtējot transporta tīklu, tika ņemti vērā vairāki būtiski kritēriji:

  1. attālums no skolēna dzīvesvietas līdz autobusa pieturai. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām pieļaujamais attālums no skolēna dzīvesvietas līdz iekāpšanai sabiedriskajā vai pašvaldības nodrošinātajā transportlīdzeklī bērniem, kas uzsākuši obligāto sagatavošanos pamatizglītības apguvei (5–6 gadus veci), un 1.–6. klašu izglītojamajiem ir 2 km, bet 7.–12. klašu izglītojamajiem – 3 km;
  2. transporta kursēšanas laiks un ilgums, izslēdzot maršrutu pārklāšanos;
  3. programmas apguves iespējas tuvākajā izglītības iestādē;
  4. sabiedriskā transporta nodrošināšanas iespējas.

Salāgojot transporta kustību ar kritērijiem, tika secināts, ka ne visos maršrutos būs nepieciešams veikt izmaiņas. Nemainīgi paliks skolēnu pārvadājumi maršrutos “Lapmežciems–Sloka”, “Lapmežciems–Klapkalnciems”, “Engure–Ragaciems”, “Jaunpils–Jurģi” un “Jaunpils–Zebrene”. Visbūtiskākās izmaiņas gaidāmas maršrutos “Viesatas–Jaunpils”, “Kandava–Tukums”, “Vāne–Zante–Zemīte”. Savukārt “Tume–Vienība” un “Zemīte–Kandava” pašvaldības transporta maršruti ir likvidēti un nodoti sabiedriskajam transportam. Darba grupa SIA “Tukuma Auto” ir iesniegusi priekšlikumus par grozījumiem astoņos sabiedriskā transporta maršrutos:

  1. saistībā ar pašvaldības lēmumu par Jaunpils vidusskolas reorganizāciju, lai nodrošinātu Jaunpilī dzīvojošajiem izglītojamiem iespēju apgūt vidējo izglītību Tukuma pilsētas izglītības iestādēs, veikt izmaiņas maršrutos Nr. 6043 “Tukums–Jaunpils” un Nr. 6031 “Tukums–Sāti–Irlava–Jaunpils”;
  2. saistībā ar Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles reorganizāciju, lai nodrošinātu izglītojamo nokļūšanu Pūres pamatskolā, saglabājot iespēju Jaunsātu iedzīvotājiem nokļūt Tukumā, veikt izmaiņas maršrutā Nr. 6038 “Tukums–Jaunsāti–Abavnieki”;
  3. saistībā ar Vānes un Zemītes sākumskolu reorganizācijām veikt izmaiņas maršrutos Nr. 6039 “Tukums–Vāne” un Nr. 5299 “Tukums–Zemīte”;
  4. lai pašvaldības skolēnu maršrutus integrētu sabiedriskā transporta pakalpojuma tīklā, veikt izmaiņas maršrutā Nr. 5183 “Kandava–Griepciems–Kandava”, Nr. 6056 “Tukums–Pūre–Kandava” un Nr. 5317 “Tukums–Vienība–Tume–Tukums”.

Sakārtojot skolēnu pārvadājumu tīklu, tiek panākta ne vien izmaksu samazināšanās un transporta plūsmas nepārklāšanās, bet arī nostiprināta sadarbība. “Neskatoties uz lielākajiem ieguvumiem, kas ir izmaksu samazināšanās un efektivizācija, transporta tīkla optimizācija veidos arī ciešāku sadarbību ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, nodrošinot transporta pakalpojumu ne tikai skolēniem, bet arī pašvaldības iedzīvotājiem. Kā vēl vienu papildu ieguvumu varu minēt – ir izveidota vienota transporta maršrutu datubāze, kurā iekļauta informācija ne vien par transporta kursēšanas laikiem un autobusu pieturām, bet arī par izglītojamo skaitu un vecumiem katrā iekāpšanas pieturā. Pateicoties apkopotajai informācijai, iedzīvotājiem turpmāk būs iespēja publiski apskatīt digitālu karti,” papildina Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no jaunā mācību gada – 2024. gada 1. septembra. Aicinām atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem rast izglītības iestādē, kurā mācās bērns, vai pagastu pārvaldē, kuras teritorijā atrodas izglītības iestāde!