Precību spēles 2019
Svetku izmaksas 2019

Informācija par "Precību spēles Tukumā" 2019. gada svētku izmaksu tāmi un iekšējā audita ziņojumu.