Jaunumi, ziņas Izglītība

Tukumā jau vairāku gadu garumā ir iespējams iegūt augstāko izglītību Latvijas Universitātes (LU) filiālē. Tas ir lielisks veids, kā ietaupīt laiku un resursus. LU Tukuma filiāle piedāvā akreditētas studiju programmas pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā. Tukuma novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti, kas paredz studentiem piedāvāt prakses iespējas iestādēs un uzņēmumos, konsultējoties ar pašvaldību un tās padotības iestādēm un uzņēmumiem prakses organizēšanas jautājumos, kā arī sniedz informāciju par LU organizētajiem  semināriem, konferencēm un citām aktivitātēm. 

17. jūnijā līgums tika noslēgts vēl uz pieciem gadiem, un līguma slēgšanas svinīgajā procesā piedalījās LU rektors Indriķis Muižnieks, LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe, LU Tukuma filiāles vadītāja Inga Jonuša, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede.

Pēc līgumu parakstīšanas tika pārrunātas izglītības programmas, un kā viens no jaunumiem ir Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma. Diemžēl, kā informēja filiāles vadītāja Inga Jonuša, šogad nav bijis pietiekošs pretendentu skaits, lai nokomplektētu grupu. Bet vēl ir iespēja pieteikties vairākām studiju programmām.

No 3. līdz 30. augustam LU Tukuma filiālē notiks papilduzņemšana uz divām koledžas līmeņa studiju programmām:

Pirmsskolas skolotājs, studiju maksa 1550,00 EUR/gadā (dalītais maksājums –194,00 EUR/mēnesī),

  • studijas forma – nepilna laika klātiene (studiju diena klātienē ceturtdiena vai piektdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00, pirmdienas vakars no plkst. 18.00 līdz 21.00 attālināti),
  • studiju ilgums – 2,5 gadi;

Sporta treneris, studiju maksa 1440,00 EUR/ gadā (dalītais maksājums  – 180,00 EUR/mēnesī),

  • studiju forma – nepilna laika neklātiene (studiju diena klātienē ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00),
  • studiju ilgums – 2,5 gadi.

No 3. līdz 19. augustam papilduzņemšana uz bakalaura studiju programmu:

Sākumizglītības skolotājs, studiju maksa 1750,00 EUR/gadā (dalītais maksājums – 219,00 EUR/mēnesī),

  • studijas forma – nepilna laika klātiene (studiju diena klātienē ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00,  pirmdienas vakars no plkst. 18.00 līdz 21.00 attālināti),
  • studiju ilgums – 4,5 gadi.

No 3. līdz 24. augustam papilduzņemšana uz maģistra studiju programmām Izglītības zinātnes:

  • īsajā modulī – četrās specializācijās: “Skolotājs mentors”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā” (studiju maksa 1414,00 EUR/gadā, studiju ilgums nepilna laika klātiene – 1,8 gadi);
  • garajā modulī – “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību (studiju maksa 1650,00 EUR/gadā,  studiju ilgums nepilna laika klātiene – 2,5 gadi).

Plašāka informācija par studiju programmām ir pieejama: https://www.tukums.lu.lv/, https://www.facebook.com/LUTukumafiliale.

LU Tukuma filiāles birojs atrodas Pils ielā 14, Tukumā, 3. stāvā, darba laiks: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, tālr. 26437342, 63126807, e-pasts: tukums@lu.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Jonuša, LU Tukuma filiāles vadītāja